Databázová podpora procesů v logistické společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Databázová podpora procesů v logistické společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Vehovská, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:19Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30075
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce pojednává o rozdělení přeprav v mezinárodním obchodu a praktických záležitostech, se kterými se v průběhu realizace přeprav setkávají obchod-níci a zprostředkovatelé přeprav. Klíčovými body jsou: a) používané dodací podmínky mezi prodávajícím a kupujícím, b) celní záležitosti podstatné při dovozu a vývozu, a c) používané dokumenty u jednotlivých přeprav, včetně popisu obchodních dokumentů. Praktická část, zaměřená na tvorbu databáze, uplatňující se v rámci pobočky námořní divize, má za cíl zjednodušovat práci zaměstnancům a efektivně řešit problémy s vyhledáváním cen při fakturaci přeprav a vyhledáváním patřičných složek. Podstatnou funkcí databáze je evidence dat, díky které se za pomocí dotazů, mohou vytvořit sestavy a přehledy s širokými možnostmi filtrování záznamů. Znalosti dodacích podmínek z teoretické části jsou aplikovány při výpočtech v rámci fakturace přeprav.
dc.format 97 s. (103 588 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mezinárodní obchod cs
dc.subject přepravy cs
dc.subject konosament cs
dc.subject databáze cs
dc.subject Incoterms 2010 cs
dc.subject Access 2013 cs
dc.subject international business en
dc.subject shipments en
dc.subject Bill of lading en
dc.subject database en
dc.subject Incoterms 2010 en
dc.subject Access 2013 en
dc.title Databázová podpora procesů v logistické společnosti
dc.title.alternative A Database System for Supporting the Logistics of Company Processes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokopová, Zdenka
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The central idea in the thesis deals with the shipments used in international business and contains practical information that is valuable for businessmen and traders. The key points in the thesis are: a) conditions of business relations between seelers and buyers, b) customs conditions that are important for the import shipments and the export shipments, and c) the documentation used in each type of shipment, to include the characteristics of the business documents. The main part is focused on a database design which is applied to divisions of a logistics company's ocean department. The objective of the database is to simplify the current process handled by employees and to use effective invoicing to resolve issues. The goal is to eliminate manual work that is expended by employees such as when cost are searched from price lists, and to simplify processes involved in the searching of relevant files. The major funtion of the database is to save information about each realized shipment. Learned knowledge is the applied to the invoice processing that was created in the database. All this information is good for creating reviews by easily using queries to get the needed data.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36391
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26
local.subject dopravní logistika cs
local.subject evidence cs
local.subject informační podpora cs
local.subject transportation logistics en
local.subject records en
local.subject informational support en


Files in this item

Files Size Format View
vehovská_2014_dp.zip 2.132Mb Unknown View/Open
vehovská_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
vehovská_2014_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account