Rizika evakuace vybraných druhů zvířat v Zoo Zlín - Lešná

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rizika evakuace vybraných druhů zvířat v Zoo Zlín - Lešná

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Mikuláštíková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:22Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30086
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vypracovat pojednání o problematice posouzení rizik vzniklých při evakuaci vybraných druhů zvířat v Zoo Zlín Lešná. Teoretická část obeznámí s obecnými principy záchrany zvířat, následně s etologií a průběhem evakuace vybraných druhů od jejich odchytu až po transport. Na základě těchto poznatků je v praktické části práce provedena analýza rizik evakuace pomocí metody "PNH" a návrhy opatření na snížení možných nebezpečí. Dalším bodem v praktické části je analýza rizik ohrožující Zoo Zlín Lešná jako celek a následné zhodnocení způsobů jejich řešení a míru připravenosti organizace na tyto mimořádné události.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject zvířata cs
dc.subject zoologická zahrada cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject risks en
dc.subject evacuation en
dc.subject animals en
dc.subject zoo en
dc.subject extraordinary event en
dc.title Rizika evakuace vybraných druhů zvířat v Zoo Zlín - Lešná
dc.title.alternative Risks of an Evacuation of Selected Species in the Zoo Zlín - Lešná
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis is to work out the treatise about the problems of an appraisal of the risks arise during the evacuation of a selected kinds of the animals in the Zoo Zlín Lešná. A theoretical part familiarizes with a general principles of a saving the animals, further with an ethology and a way of the evacuation of the selected kinds from the capture to the transport. On the base of this knowledge, there is made the analysis of the risks of the evacuation by the "PNH" method and recommendations of the precautions for the lowering of a possible danger in the practical part of the thesis. The next point of the practical part is an analysis of the risks which threat the Zoo Zlín Lešná as a whole, and the following evaluation of the solution and the extent of the readiness of the organisation and extraordinary events.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 36403
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
mikuláštíková_2014_dp.pdf 2.432Mb PDF View/Open
mikuláštíková_2014_vp.pdf 237.0Kb PDF View/Open
mikuláštíková_2014_op.pdf 47.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account