Analýza rizik drogové závislosti v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik drogové závislosti v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Bajová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:22Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30088
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analyzovat rizika drogové závislosti v Jihomoravském kraji a zjistit příčiny, které vedou k drogové závislosti. Teoretická část zpracovává základní pojmy týkající se historie omamných a návykových látek, vysvětluje drogovou závislost psychickou a fyzickou, popisuje vnější znaky a stadia drogové závislosti, léčbu závislosti a principy terapie. Praktická část se zaměřuje na koordinaci a institucionální zajištění protidrogové politiky v Jihomoravském kraji a aktivity realizované v oblasti protidrogové politiky, zabývá se analýzou drogově závislých a vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření u responden-tů,kteří byli drogově závislí a úspěšně absolvovali odvykací léčbu.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Drogy cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject protidrogová politika cs
dc.subject léčba cs
dc.subject terapie cs
dc.subject Drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.subject drug policy en
dc.subject treatment en
dc.subject therapy en
dc.title Analýza rizik drogové závislosti v Jihomoravském kraji
dc.title.alternative Risk Analysis of Drug Addiction in South Moravian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazal, Ferdinand
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to analyse risks of a drug addiction in the area of south Moravia and to identify causes, which lead to drug addiction. The theoretical part process basic concepts relating to the history of narcotics, explaining mental drug addiction, both - mental and physical. It is also describing external signs and stages of drug addiction, medi-cal treatment and principle of the therapy. The practical part focuses on coordination and institutional arrangements for drug policy in the South Moravian Region and the activities undertaken in the field of drug policy deals with the analysis of drug addicts and evaluate the results of the survey for respondents here who were drug addicts and successfully completed addiction treatment
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36405
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-09
local.subject analýza rizika cs
local.subject rizikové chování cs
local.subject zneužívání drog cs
local.subject Morava jižní (Česko) cs
local.subject risk analysis en
local.subject risk behavior en
local.subject drug abuse en
local.subject Moravia, Southern (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
bajová_2014_dp.pdf 1.805Mb PDF View/Open
bajová_2014_vp.pdf 185.3Kb PDF View/Open
bajová_2014_op.pdf 166.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account