Analýza následků nehod, havárií a úrazů v Halla Visteon Autopal, s.r.o., závod Hluk

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza následků nehod, havárií a úrazů v Halla Visteon Autopal, s.r.o., závod Hluk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Indrová, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:24Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30095
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy a následků nehod, havárií a úrazů v konkrétním podniku Halla Visteon Autopal, závod Hluk. Teoretická část je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a platnou legislativu. V praktické části je představen analyzovaný podnik a provedena analýza jeho současných bezpečnostních opatření pomocí SWOT analýzy a pomocí dotazníkového šetření a návrh k minimalizování škod.
dc.format 60 s. (66 273 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject pracovní úraz cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Health and Safety at Work en
dc.subject work injury en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza následků nehod, havárií a úrazů v Halla Visteon Autopal, s.r.o., závod Hluk
dc.title.alternative Consequence Analysis of Accidents, Crashes and Injuries in Halla Visteon Autopal, Ltd., Plant Hluk
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysis and consequences of accidents, crashes and inju-ries in the particular company Halla Visteon Autopal Ltd, plant Hluk. The theoretical part is focused on health and safety at work and the applicable legislation. In the practical part, there is a presentation of the analyzed company, analysis of its current safety measures by using SWOT analysis and a questionnaire survey and a proposal to minimize the damage.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36416
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
indrová_2014_dp.pdf 2.610Mb PDF View/Open
indrová_2014_vp.pdf 161.6Kb PDF View/Open
indrová_2014_op.pdf 46.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account