Analýza rizik podniku Steelmart, s.r.o. a jejich minimalizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik podniku Steelmart, s.r.o. a jejich minimalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin
dc.contributor.author Pravdíková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:29Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30112
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy rizik v podniku Steelmart, s.r.o. a jejich minimalizací. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy týkající se analýzy rizik a metody jejich zkoumání. Praktická část se zabývá popisem společnosti Steelmart, s.r.o., organizační strukturou této společnosti a jsou zde praktikovány metody analýzy rizik. Na základě vyhodnocení prove-dených analýz byla navržena opatření k minimalizaci rizik v daném podniku.
dc.format 65
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject podnik cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject minimalizace rizik cs
dc.subject risk en
dc.subject company en
dc.subject analysis of risk en
dc.subject risk minimization en
dc.title Analýza rizik podniku Steelmart, s.r.o. a jejich minimalizace
dc.title.alternative Risk Analysis of Company Steelmart, Ltd. and their Minimization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the analysis of risk in the company Steelmart, Ltd. and their minimization. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes basic concepts relating to risk analysis and methods of analysis. The practical part include the description of Steelmart company, their organizational structure and there are practiced methods of risk analysis. Based on the evaluation of the analyzes, was proposed measures to minimize the risks in the company.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36433
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-07
local.subject prodej cs
local.subject hutní výrobky cs
local.subject selling en
local.subject metallurgical products en


Files in this item

Files Size Format View
pravdíková_2014_dp.pdf 1.800Mb PDF View/Open
pravdíková_2014_vp.pdf 167.3Kb PDF View/Open
pravdíková_2014_op.pdf 120.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account