[NEOBHÁJENO] Rizika při plánování a optimalizaci podnikové dopravy a jejich minimalizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Rizika při plánování a optimalizaci podnikové dopravy a jejich minimalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Taft, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:30Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30114
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Rizika při plánování a optimalizaci podnikové dopravy a jejich minimalizace" se zabývá zejména optimalizací plánování dopravy a zavedením informačního systému do samotného plánování dopravy, dále popisuje charakteristiku pojmů logistika, logistické náklady a pochopitelně rizika spjatá s touto tématikou. Praktická část popisuje dopad zavedení nového systému plánování dopravy do praxe, celkový postup implementace a samozřejmě výsledky, které byly dosaženy zavedením nového nástroje na plánování dopravy.
dc.format 70 s. (107 412 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject doprava cs
dc.subject plánování dopravy cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject řízení rizik v logistice cs
dc.subject zákaznický servis cs
dc.subject logistics en
dc.subject transport en
dc.subject transport planning en
dc.subject optimization en
dc.subject information system en
dc.subject logistic chain risk management en
dc.subject customer service en
dc.title [NEOBHÁJENO] Rizika při plánování a optimalizaci podnikové dopravy a jejich minimalizace
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Risks Related to the Planning and Optimization of an Enterprise's Transportation and Their Minimization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on the topic "The risks in the planning and the optimization of business transport and their minimization" is focused on the optimizing of traffic planning and the implementation of the information system in the traffic planning, then it describes the typical logistics terms, logistics costs and the risks associated with this theme. The practical part describes the impact of the introduction of a new system of transport planning into practice, the overall implementation process and certainly the results achieved by the introducing of a new tool for the traffic planning.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36435
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-06
local.subject dopravní logistika cs
local.subject transportation logistics en


Files in this item

Files Size Format View
taft_2014_dp.pdf 2.588Mb PDF View/Open
taft_2014_vp.pdf 118.3Kb PDF View/Open
taft_2014_op.pdf 51.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account