Inhibiční účinky polyfosforečnanů na vybrané kmeny mikroorganizmů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inhibiční účinky polyfosforečnanů na vybrané kmeny mikroorganizmů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Krpalová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:34Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30125
dc.description.abstract Fosforečnany jsou přídatné látky (aditiva) a v potravinářských technologiích se využívají především za účelem úpravy pH a emulgačních vlastností, případně pro své antimikrobní účinky. V této diplomové práci byl sledován inhibiční efekt šesti fosforečnanů na vybrané druhy grampozitivních a gramnegativních bakterií. Pro dané účely byly použity soli (HEXA 62, HEXA 65, HEXA 68, HEXA 70, HEXA PE a Na2HPO4), které se lišily různou délkou řetězce. Pro sledování senzitivity jednotlivých bakteriálních kmenů bylo využito pěti koncentrací každé soli (0,25 %; 0,50 %; 0,75 %; 1,00 % a 2,00 % w/v). Účinky fosforečnanů na růst mikroorganizmů byly vyhodnoceny plotnovou metodou stanovením počtu živých buněk. Pozorováním růstového chování bakterií bylo zjištěno, že s rostoucím stupněm kondenzace rostl i inhibiční efekt testovaných fosforečnanových solí. Zároveň bylo prokázáno, že u gramnegativních bakterií nebyl v převážné většině pozorován výrazný inhibiční účinek.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fosforečnany cs
dc.subject inhibiční efekt cs
dc.subject kondenzační stupeň cs
dc.subject grampozitivní bakterie cs
dc.subject gramnegativní bakterie cs
dc.subject Phosphates en
dc.subject chelation en
dc.subject inhibitory effects en
dc.subject condensation degree en
dc.subject Gram-positive bacteria en
dc.subject Gram-negative bacteria en
dc.title Inhibiční účinky polyfosforečnanů na vybrané kmeny mikroorganizmů
dc.title.alternative The Inhibitory Effects of Polyhosphates on Selected Microorganisms
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hauerlandová, Iva
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated Phosphates are food additives and in food technology are mainly used for adjusting the pH and emulsifying properties, or for their antimicrobial effects. In this work was studied the inhibitory effect of phosphate on the six selected species of Gram-positive and Gram-negative bacteria. For the purposes of salt were used ( HEXA 62, HEX 65, HEXA 68, HEXA 70, HEXA PE and Na2HPO4) differing chain lengths. For monitoring the sensitivity of individual bacterial strains were used five concentrations of each salt (0.25% 0.50% 0.75% 1.00% and 2.00% w/v). Effects of phosphates on the growth of microorganisms were evaluated plate method by determining the number of living cells. Observing the behavior of the growth of bacteria, it was found that with increasing trans condensing it grew even tested the inhibitory effect of phosphate salts. It was also shown that the Gram-negative bacteria were observed in most pronounced inhibitory effect.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36448
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
krpalová_2014_dp.pdf 1.637Mb PDF View/Open
krpalová_2014_vp.pdf 157.3Kb PDF View/Open
krpalová_2014_op.pdf 229.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account