Komplexní návrh zabezpečení pro maloobchod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komplexní návrh zabezpečení pro maloobchod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaník, David
dc.contributor.author Marek, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:36Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30130
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku týkající se ochrany objektů. Cílem práce je zabezpečit maloobchod pomocí elektronických požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a kamerových systémů. V teoretické části jsou popsány jednotlivé stupně zabezpečení a třídy prostředí. Dále je rozebírána problematika elektronických požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a kamerových systémů včetně příslušných norem, které musí výrobky splňovat. Praktická část bakalářské práce se zabývá zabezpečením prodejny počítačů a mobilních zařízení. Za pomocí analýzy rizik jsou objevena slabá místa, které byly následně eliminovány pomocí výše zmíněných bezpečnostních systémů ve dvou cenových variantách.
dc.format 76 s. (82 772 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zabezpečení cs
dc.subject riziko cs
dc.subject EPS cs
dc.subject PZTS cs
dc.subject CCTV cs
dc.subject Security en
dc.subject risk en
dc.subject EPS en
dc.subject PZTS en
dc.subject CCTV en
dc.title Komplexní návrh zabezpečení pro maloobchod
dc.title.alternative A Comprehensive Security Design for Retail Outlets
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is solving with the issues related to the protection of objects. The aim of the thesis is to secure retail by using electronic fire systems, security alarm and emergency systems and CCTV. In the teoretical part are dicribed diferent security levels and environmental classes. As next is analyzed the issue of electronic fire systems, security alarm systems and emergency and camera systems including standards that products must satisfy. The practical part of the bachelor thesis is focused on secure retail with computers and mobile devices. Using risk analysis were discovered weaknesses which were subsequently eliminated using the above mentioned safety systems of two price options.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36454
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-10
local.subject prodejny cs
local.subject požární bezpečnost cs
local.subject poplachové a varovné systémy cs
local.subject kamerové dohlížecí systémy cs
local.subject retail stores en
local.subject fire safety en
local.subject alarm and warning systems en
local.subject camera monitoring systems en


Files in this item

Files Size Format View
marek_2014_dp.pdf 2.877Mb PDF View/Open
marek_2014_vp.pdf 242.2Kb PDF View/Open
marek_2014_op.empty 0bytes Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account