Sběr a zpracování dat při experimentálním stanovení minimální hasební koncentrace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sběr a zpracování dat při experimentálním stanovení minimální hasební koncentrace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Kolek, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:37Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30132
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaobírá možnostmi automatizace a integrace prvků experimentální měřicí sestavy pro stanovení minimální hasicí koncentrace u plynných hasiv. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku, princip CCD čipů a stanovení hasební koncentrace plynných hasiv. Praktická část je věnována návrhu automatizovaného postupu měřicí sestavy a sběru dat s ohledem na možnost jejich následné efektivní analýzy.
dc.format 62 s. (71 722 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hasiva cs
dc.subject minimální hasicí koncentrace cs
dc.subject MEC cs
dc.subject pohárkový hořák cs
dc.subject nejistoty měření cs
dc.subject CCD cs
dc.subject EMCCD cs
dc.subject iCCD cs
dc.subject analýza obrazu cs
dc.subject extinguishing agents en
dc.subject minimum extinguishing concentration en
dc.subject MEC en
dc.subject cup burner en
dc.subject measurement uncertainty en
dc.subject CDD en
dc.subject EMCCD en
dc.subject iCCD en
dc.subject image analysis en
dc.title Sběr a zpracování dat při experimentálním stanovení minimální hasební koncentrace
dc.title.alternative The Collection and Processing of Data for the Experimental Determination of Minimum Extinguishing Concentrations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromada, Martin
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the possibilities of automation and integration of elements of the experimental set-up to determine the minimum concentration for gaseous fire extinguishing agents. The theoretical part focuses on the characteristics, the principle of CCD chips and determination extinguishing concentration of gaseous extinguishing agents. The practical part is devoted to the design of an automated assembly of measurement procedure and data collection with a view to their subsequent effective analysis.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36456
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-10


Files in this item

Files Size Format View
kolek_2014_dp.pdf 2.669Mb PDF View/Open
kolek_2014_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
kolek_2014_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account