Ochrana objektu před bleskem a jeho účinky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana objektu před bleskem a jeho účinky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír
dc.contributor.author Vítek, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:44Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30154
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany objektů před účinky blesku a přepětí. Úvodní část popisuje vznik, parametry a účinky bleskového výboje. Dále přináší pohled na historický vývoj ochrany před bleskem a na významné osobnosti zabývající se touto problematikou. Rozebrány jsou jednotlivé části systému ochrany před bleskem. Podrobně jsou popsány systémy, které se v současnosti používají. Zmíněna je legislativa (zákony, vyhlášky) a technické normy tohoto oboru. V praktické části je navržena ochrana konkrétního objektu před bleskem a přepětím dle aktuálně platných právních předpisů a technických norem.
dc.format 104
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject blesk cs
dc.subject přepětí cs
dc.subject ochrana před bleskem cs
dc.subject svodiče přepětí cs
dc.subject řízení rizika cs
dc.subject normy cs
dc.subject lightning en
dc.subject overvoltage en
dc.subject lightning protection en
dc.subject surge protective device en
dc.subject risk management en
dc.subject standards en
dc.title Ochrana objektu před bleskem a jeho účinky
dc.title.alternative The Protection of Buildings Against Lightning and its Effects
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skočík, Petr
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on the issue of protection against lightning and overvoltage. The first chapter describes the origin, parameters and effects of lightning discharge. Furthermore, it brings a view on a historical development of a protection against lightning and important personalities in this field. The thesis also analyses single parts of a protection against lightning. Systems commonly used today are described indetail. Work mentions related legislation (laws, regulations) and technical standards. The practical part designs the protection against lightning and overvoltage for concrete building according to currently valid regulations and technical standards.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36482
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-10


Files in this item

Files Size Format View
vítek_2014_dp.pdf 5.655Mb PDF View/Open
vítek_2014_vp.pdf 104.4Kb PDF View/Open
vítek_2014_op.pdf 176.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account