Analýza předložených projektů v mikroregionu Luhačovské Zálesí v programu SROP

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza předložených projektů v mikroregionu Luhačovské Zálesí v programu SROP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Sýkorová, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:37:33Z
dc.date.available 2010-07-14T20:37:33Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3015
dc.description.abstract V stupem do Evropské Unie získala ČR možnost čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU s hlavním zaměřením na Společný regionální operační program, který slouží jako nástroj pro snižování nerovností mezi regiony a pro jejich další rozvoj. V první části se pokusím vyjasnit oblasti podpory a způsob administrace programu SROP. Popíši hlavní cíle programu a z nich vycházející priority, opatření a podopatření, kdo může být žadatelem z tohoto operačního programu a na co vše lze žádat podporu. V následující části je provedena analýza realizovaných projektů v mikroregionu Luhačovské Zálesí, jaké projekty byly realizovány, kdo byl žadatelem, v rámci, které priority bylo žádáno nejčastěji a jaké byly náklady na projekty. Závěry a shrnutí jsou doplněny analýzou všech projektů realizovaných v programu SROP v celé ČR. cs
dc.format 62 cs
dc.format.extent 806884 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Společný regionální operační program cs
dc.subject Region cs
dc.subject Alokace cs
dc.subject Alokované prostředky cs
dc.subject Priorita cs
dc.subject Opatření cs
dc.subject Podopatření cs
dc.subject Řídící orgán cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Joint Regional Operational Programme en
dc.subject JROP en
dc.subject region en
dc.subject allocation en
dc.subject allocation resource en
dc.subject priority en
dc.subject objectives en
dc.subject measures en
dc.subject regulatory authority en
dc.subject project en
dc.title Analýza předložených projektů v mikroregionu Luhačovské Zálesí v programu SROP cs
dc.title.alternative Analysis of the projects submitted in the Luhačovské Zálesí mikroregion within Joint Regional Operational Programme en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated By joining the EU the Czech Republic has got the opportunity to draw funds from the EU Structural Funds related mainly to the Joint Regional Operational Programme (JROP) - a tool for the reduction of disparities of regions and their further development. In the first part I will try to clarify the scope of subsidy and method of administration of the JROP. I will describe the main objectives of the programme and the priorities arising out of these objectives, measures and additional measures, who can qualify as an applicant within this operational programme and what projects are eligible to receive a subsidy. In the other part I have carried out an analysis of the projects realized in the Luhačovské Zálesí microregion - what projects have been realized, who were the applicants, priority within which most of the applications were made and what were the project costs. The conclusions and summary are completed with an analysis of all projects realized within the JROP in the whole CR. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5784
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sýkorová_2007_bp.pdf 787.9Kb PDF View/Open
sýkorová_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
sýkorová_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account