Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Stokláska, Kamil
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:57Z
dc.date.issued 2014-02-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30197
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro vyplňování vektorových a rastrových oblastí, potlačení efektu aliasingu a pro jednorozměrné a dvourozměrné prokládací schéma u grafických formátů GIF a PNG. V teoretické části jsou tyto algoritmy obecně shrnuty a blíže specifikovány vybrané z nich. Obsahem praktické části je zhotovení programů v prostředí Flash, které implementují vybrané algoritmy a provádí jejich názornou vizualizaci. Tyto programy jsou exportovány v podobě appletů, které jsou přehledně uspořádány do struktury webové stránky. Vytvořené programy budou dále sloužit jako podpora pro výuku předmětu Počítačová grafika.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject počítačová grafika cs
dc.subject vyplňování oblastí cs
dc.subject anti-aliasing cs
dc.subject prokládací schéma cs
dc.subject Flash cs
dc.subject ActionScript cs
dc.subject compute graphics en
dc.subject filling areas en
dc.subject anti-aliasing en
dc.subject interlacing scheme en
dc.subject Flash en
dc.subject ActionScript en
dc.title Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika
dc.title.alternative The Software Support of Computer Graphics Tuition
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žák, Roman
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on algorithms for filling vector and raster areas, alias effect suppression, and for one and two-dimensional interlacing scheme in PNG and GIF graphic formats. In the theoretical part, these algorithms are generally summarized and few of them are further specified. Practical part is represented by a programs created in Flash environment which implements the selected algorithms and make their illustrative visualization. These programs are exported as applets that are arranged in a structure of website. Created programs will be used as a software support of Computer graphics tuition.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36543
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-13
local.subject grafický software cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject vizualizace (počítačová grafika) cs
local.subject algoritmy (programování) cs
local.subject graphical software en
local.subject teaching aids en
local.subject visualization (computer graphics) en
local.subject computer algorithms en


Files in this item

Files Size Format View
stokláska_2014_dp.zip 24.62Mb Unknown View/Open
stokláska_2014_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
stokláska_2014_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account