Finanční analýza výrobního podniku VD Obzor Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza výrobního podniku VD Obzor Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janča, Jan
dc.contributor.author Janů, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:40:26Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:22Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3019
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace Obzor, výrobního družstva Zlín. Jejím cílem bylo především zhodnotit hospodaření v průběhu let 2003 až 2006 a ná-sledně navrhnout určitá zlepšení či opatření. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována popisu, významu, přístupy a jednotlivými metodami finanční analýzy. Praktická část se zabývá konkrétním rozborem vybraných ukazatelů finanční analýzy a návrhem doporučení vyplývajících z této analýzy. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 1146458 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject ukazatelé zadluženosti cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject pracovní kapitál cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject doba obratu aktiv cs
dc.subject přidaná hodnota cs
dc.subject soustavy ukazatelů cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject bankrotní modely cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute ratio en
dc.subject debt ratio en
dc.subject liquidity ratio en
dc.subject working capital en
dc.subject profitability ratio en
dc.subject assets turnover en
dc.subject value added en
dc.subject systems of ratios en
dc.subject overall ratios en
dc.subject breakdown models en
dc.title Finanční analýza výrobního podniku VD Obzor Zlín cs
dc.title.alternative Financial analysis of Obzor, cooperative society Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Daniel
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor report deals with evaluation financial situation of Obzor, cooperative society Zlín. It's aim was to evaluate economy over the years 2003 as far as 2006 and subsequently suggest definite improvement or procuration. The work is divided into two parts. The theo-retical part is attended to description, meaning, avenues of approach and individual meth-ods of financial analysis. The practical part deals with concrete statement analysis and is trying to suggest recommendations resulting from this analysis. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6006
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
janů_2007_bp.pdfBlocked 1.093Mb PDF View/Open
janů_2007_vp.pdf 53.94Kb PDF View/Open
janů_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account