Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Zapletal, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:59Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30206
dc.description.abstract Tato diplomová práce obsahuje návrh integrovaného systému v rodinném domě. Práce se zabývá požadavky na tepelně-technické parametry objektu spolu s úspornými zdroji tepla a využitím obnovitelných zdrojů energie. Návrh inteligentního domu obsahuje výpočet tepelných ztrát, možnosti zateplení, návrh otopného systému, využití tepelného čerpadla, solárních kolektorů a plynového kotle. Projekt také obsahuje elektroinstalaci, elektronické bezpečnostní systémy, návrh řídicího sběrnicového systému KNX a návrh fotovoltaické elektrárny. V závěru práce je uvedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaického systému a celého projektu.
dc.format 125 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inteligentní dům cs
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject solární systém cs
dc.subject nízkoteplotní vytápění cs
dc.subject sběrnicový systém KNX cs
dc.subject fotovoltaický systém cs
dc.subject smart house en
dc.subject heat pump en
dc.subject solar system en
dc.subject low temperature heating en
dc.subject KNX bus system en
dc.subject photovoltaic system en
dc.title Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX
dc.title.alternative Integrated Building Systems - An Intelligent House with Renewable Energy Sources - Control System with KNX
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a proposal for an integrated system in a family house. The thesis discusses the thermo-technical requirements of the construction and economical heat sources using renewable sources of energy. The proposal for an intelligent house includes the calculations of heat losses, possible insulation, proposes heating system using a heat pump, solar collectors and gas heater. The project also includes wiring, electronic safety systems, a proposal for KNX bus system and photovoltaic power plant. The conclusion features a technical and economic assessment of the photovoltaic system and the entire project.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36553
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject inteligentní budovy cs
local.subject rodinné domy cs
local.subject alternativní energetické zdroje cs
local.subject plynové kotle cs
local.subject tepelné ztráty cs
local.subject nízkoenergetické domy cs
local.subject inteligentní elektroinstalace cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject intelligent buildings en
local.subject single family houses en
local.subject heat loss en
local.subject alternative energy sources en
local.subject gas heaters en
local.subject low energy buildings en
local.subject smart wiring en
local.subject control systems en


Files in this item

Files Size Format View
zapletal_2014_dp.zip 12.70Mb Unknown View/Open
zapletal_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
zapletal_2014_op.pdf 263.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account