Návrh facility managementu v České zbrojovce a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh facility managementu v České zbrojovce a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:00Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30209
dc.description.abstract Obsahem této práce je zhodnocení stávajícího stavu části podpůrných činností v reálném podniku Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, identifikace slabých míst, jejich eliminace nebo posílení. Řešení problematiky je zaměřeno na oblast správy majetku a to přímo na údržbu budov a technické vybavení budov. Do této oblasti patří zároveň legislativou dané prohlídky a revize v rámci správy celého areálu. Na základě analýzy stávajícího stavu jsou stanovena základní kritéria pro hodnocení kvality podpůrných činností, zejména údržby budov technického zařízení budov a vytvořena doporučení pro zlepšení řízení facility managementu. Pro hodnocení současného stavu a návrhu změn se v práci vychází z praktického poznání při praxi v ČZUB, platné právní legislativy a odborné literatury. Na základě těchto poznatků byl vytvořen informační systém pro správu a řízení obslužných činností pro zkvalitnění činnosti údržby. Výsledkem práce je praktická aplikace navržených změn vyhodnocování údržby v České zbrojovce v Uherském Brodě a zpracování softwarového informačního systému, který umožní průběžné vyhodnocování celkové kvality daných obslužných činností. Tyto výstupy budou podklady pro hodnocení stavu dlouhodobého hmotného majetku společnosti a dále podkladem pro jeho plánovanou péči.
dc.format 83 s. (101 093 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject údržba cs
dc.subject facility management cs
dc.subject technická zařízení budov cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject maintenance en
dc.subject facility management en
dc.subject technical equipment of buildings en
dc.subject information system en
dc.title Návrh facility managementu v České zbrojovce a.s.
dc.title.alternative A Proposal of Facility Management in the Česká Zbrojovka Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančíková, Zora
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is to evaluate the current state of supporting activities in real company Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, its strengthening and the identification of its weaknesses and their elimination. Solving of this issue is focused on asset management, directly to maintenance of buildings and technical equipment of buildings. This includes also the inspection given by the legislation and its review with respect to the management of the whole area. Based on the analysis of the current status are determined the basic criteria for evaluating the quality of supporting activities, mainly the maintenance of buildings, building systems UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 5 and recommendations for improving the facility management are made. For the evaluation of the current status and the proposal of changes, this work is based on practical experienced knowledge in CZUB and applicable legislation and specialized literature. Based on these findings, an information system for management of service activities and for improving maintenance activities was established. The result of the thesis is a practical application of the proposed changes of evaluating maintenance in Česká zbrojovka in Uherský Brod and software information processing system that enables ongoing evaluation of total quality given service activities. These outputs will be background for the evaluation of the state of Company´s tangible fixed assets and also for its planned treatment.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36557
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject Česká Zbrojovka cs
local.subject informační systémy cs
local.subject Česká Zbrojovka en
local.subject information systems en


Files in this item

Files Size Format View
valášek_2014_dp.zip 9.448Mb Unknown View/Open
valášek_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
valášek_2014_op.doc 261Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account