Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Sovek, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:00Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30210
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je návrh integrovaného systému v rodinném domě, který zajistí komfortní prostředí bydlení. V práci jsou zpracovány aktuální požadavky na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řešení tvorby celkového mikroklimatu pro užívání domu. Hlavními body jsou návrhy systémů techniky prostředí, které využívají dispozice domu a dostupné zdroje energie. Tyto návrhy budou sloužit jako podklad pro rekonstrukci domu. Jsou zde také popsány a navrženy řešení pro instalace v domě a celkové technicko-ekonomické hodnocení.
dc.format 113 s. (127 999 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inteligentní dům cs
dc.subject úsporný dům cs
dc.subject sběrnicový systém KNX cs
dc.subject SCADA cs
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject solární panely cs
dc.subject elektroinstalace cs
dc.subject vytápěcí systém cs
dc.subject intelligent building en
dc.subject low-energy house en
dc.subject KNX bus system en
dc.subject SCADA en
dc.subject heat pump en
dc.subject solar panels en
dc.subject electrical wiring en
dc.subject heating system en
dc.title Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací KNX
dc.title.alternative Integrated Building Systems - An Intelligent House with Renewable Energy Sources - Control System with KNX
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšek, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design an integrated system in a family house, which ensure a comfortable living environment. In this thesis are prepared the current requirements for projecting of buildings in terms of energy efficiency, building physical parameters and making the overall solving microclimate for use of a house. The main points are the draft of environmental engineering systems that use the disposition of the house and available energy sources. These proposals will serve as a basis for the reconstruction of the house. There are also described and designed solutions for installation in a house and overall techno-economic evaluation.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36558
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject inteligentní budovy cs
local.subject rodinné domy cs
local.subject tepelné ztráty cs
local.subject nízkoenergetické domy cs
local.subject inteligentní elektroinstalace cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject intelligent buildings en
local.subject single family houses en
local.subject heat loss en
local.subject low energy buildings en
local.subject smart wiring en
local.subject control systems en


Files in this item

Files Size Format View
sovek_2014_dp.pdf 3.955Mb PDF View/Open
sovek_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
sovek_2014_op.pdf 589.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account