Integrovaný systém v budově - Využití odpadního tepla z průmyslové pece

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrovaný systém v budově - Využití odpadního tepla z průmyslové pece

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Večerka, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:01Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30211
dc.description.abstract Tato práce se zabývá využitím odpadního tepla průmyslové pece. V teoretické části jsou principiálně popsány nejčastěji používané pekařské pece. Dále jsou zmíněny způsoby využívání odpadního tepla z pece. Praktická část je zaměřena na způsob využití odpadního tepla na předehřev spalovacího vzduchu. Pro tento způsob využití je navrženo adekvátní řešení s příslušnými výpočty. Návrh řešení obsahuje technické řešení, řízení a monitorování. Podrobněji se práce věnuje výpočtu tepelné bilance pece a návrhu tepelného výměníku podle zadaných parametrů. V závěru práce se zabývám ekonomických hodnocením navrhnutého systému.
dc.format 98 s. (97 661 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tepelný výměník cs
dc.subject odpadní teplo cs
dc.subject průmyslová pec cs
dc.subject spalovací vzduch cs
dc.subject spaliny cs
dc.subject Heat Exchanger en
dc.subject Waste Heat en
dc.subject Industrial Furnace en
dc.subject Combustion Air en
dc.subject Flue gas en
dc.title Integrovaný systém v budově - Využití odpadního tepla z průmyslové pece
dc.title.alternative Integrated Building System - The Use of Waste Heat from Industrial Furnaces
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated Aim of this thesis is to describe recycling of waste heat from industrial furnace. In the theoretical part are basically described the most common baker furnaces and also methods how to re-use waste heat. Practical part is focused on the technique which allows to re-use waste heat on preheated combustion air. For this purpose is designed adequate solution supported by calculations. This project plan covers technical solution, controlling and monitoring. In detail, thesis is focused on calculation of furnace heat balance and design of heat exchanger according given parameters. Conclusion of my thesis is economic evaluation of suggested system.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36559
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
večerka_2014_dp.pdf 3.128Mb PDF View/Open
večerka_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
večerka_2014_op.pdf 181.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account