Návrh zkoušení akustických parametrů zařízení techniky prostředí v kalorimetrické komoře

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zkoušení akustických parametrů zařízení techniky prostředí v kalorimetrické komoře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Drábek, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:01Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30212
dc.description.abstract Diplomová práce je orientována do problematiky stanovení akustických parametrů strojních zařízení v kalorimetrické komoře. Text práce zahrnuje popis základních akustických veličin a příčin vzniku nežádoucího hluku u zařízení techniky prostředí a jejich prvků. Všeobecně zmiňuje teoretické i experimentální možnosti stanovení akustických parametrů v různých zvukových polích. Práce prakticky řeší návrh jednotlivých prvků kalorimetrické komory s přihlédnutím na požadavky univerzálnosti této stavby. Návrh se snaží předejít různým komplikacím při realizaci a navrhuje takové prvky, které se shodují se směrnicemi daných norem. Součástí práce je i návrh přístrojového vybavení a postup měření a vyhodnocování akustických parametrů zařízení techniky prostředí.
dc.format 121 s. (175 415 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dozvuková komora cs
dc.subject hluk cs
dc.subject difúzní pole cs
dc.subject mikrofon cs
dc.subject referenční zdroj zvuku cs
dc.subject zvuková pohltivost cs
dc.subject zařízení techniky prostředí cs
dc.subject reverberation chamber en
dc.subject noise en
dc.subject diffuse field en
dc.subject reference sound source en
dc.subject microphone en
dc.subject sound absorption en
dc.subject equipment of environmental engineering en
dc.title Návrh zkoušení akustických parametrů zařízení techniky prostředí v kalorimetrické komoře
dc.title.alternative A Calorimetric Chamber - Proposed Testing of the Acoustics Parameters for Technical Environment Devices in a Calorimetric Chamber
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Elger, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated This diploma work is orientated towards the issues of determination acoustic parameters of equipment environmental engineering in the calorimetric chamber. The theoretical part includes basic acoustic parameters and describes causes of undesirable noise of technology devices and specific elements. In general, this thesis refers theoretical and experimental possibilities of acoustic parameters in different sound fields. The analytical part deals with the proposal of individual elements of calorimetric chamber with regard to possibility of another use. The proposal is trying to avoid various complications during implementation and it suggests such elements which correspond with regulations of given norms. The thesis also includes a proposal of instrumentation and process of measurement and evaluation of acoustic parameters of equipment environmental engineering.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36560
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject zvuková pohltivost cs
local.subject sound absorbability en


Files in this item

Files Size Format View
drábek_2014_dp.pdf 2.139Mb PDF View/Open
drábek_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
drábek_2014_op.pdf 86.32Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account