Kalorimetrická komora - Návrh zkoušení výkonových parametrů tepelných čerpadel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kalorimetrická komora - Návrh zkoušení výkonových parametrů tepelných čerpadel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Krbeček, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:01Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30213
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený postup pro měření výkonových parametrů teplených čerpadel v kalorimetrické komoře. Teoretická část představuje dostatečný zdroj informací pro pochopení problematiky fungování tepelného čerpadla. Jsou zde vysvětleny základní principy a popsán postup získávání tepla z různých energetických zdrojů. Dále je zde mimo jiné teoreticky popsána metodika zkoušení tepelných čerpadel v kalorimetrické komoře. V praktické části byl proveden popis předmětné kalorimetrické komory a vytvořena metodika postupu při zkoušení výkonových parametrů tepelných čerpadel. To zahrnuje především popis ustalování tepelně technických parametrů před zahájením zkoušky a návrh přístrojového vybavení komory. Při návrhu postupů byl kladen důraz na dodržení předpisů stanovených platnou legislativou.
dc.format 95 s. (102 910 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject teplené čerpadlo cs
dc.subject cs
dc.subject výkonové parametry cs
dc.subject kalorimetrická komora cs
dc.subject topný faktor cs
dc.subject COP cs
dc.subject ČSN EN 14511 cs
dc.subject heat pump en
dc.subject HPU en
dc.subject performance parameters en
dc.subject calorimetric chamber en
dc.subject Coefficient of performance en
dc.subject COP en
dc.subject EN 14511 en
dc.title Kalorimetrická komora - Návrh zkoušení výkonových parametrů tepelných čerpadel
dc.title.alternative A Calorimetric Chamber - Testing Heat Pump Performance Parameters
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dlabaja, Roman
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated The aim of diploma thesis is to create complex guidelines for testing of heat pumps performance parameters in calorimetric chamber. Theoretical part is sufficient source of information for understanding the function of heat pumps. Main principles and process of heat gathering from different sources are given. Among others, the process of heat pump testing in calorimetric chamber is theoretically described. Practical part is dedicated to describing particular calorimetric chamber and creating the process of heat pumps performance parameters. It mainly includes describing stabilization of thermal technical parameters before the test starts and designing measuring instrumentation. All active legislative rules were kept in mind during the designing of the test guidelines.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36561
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject tepelná čerpadla cs
local.subject zkušebnictví cs
local.subject heat pumps en
local.subject testing en


Files in this item

Files Size Format View
krbeček_2014_dp.zip 4.776Mb Unknown View/Open
krbeček_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
krbeček_2014_op.pdf 448.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account