Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Vyoralová, Natálie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:02Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30214
dc.description.abstract Prozkoumání způsobu a metod měření vlastnosti materiálů v kalorimetrické komoře.
dc.format 44 s. (47 324 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kalorimetrická komora cs
dc.subject objemová hmotnost cs
dc.subject tepelný tok cs
dc.subject součinitel tepelné vodivosti cs
dc.subject tepelný odpor vrstvy cs
dc.subject součinitel prostupu tepla cs
dc.subject Calorimetric chamber en
dc.subject dry density en
dc.subject heat flow rate en
dc.subject thermal conductivity coefficient en
dc.subject thermal resistence en
dc.subject transmission heat loss coefficient en
dc.title Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí
dc.title.alternative A Calorimetric Chamber - Using the Chamber for Measuring the Heat Insulation Properties of Structures
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated Explore ways and methods of measurement of material properties in the calorimeter chamber.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36562
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject tepelné vlastnosti materiálů cs
local.subject zkoušení konstrukcí cs
local.subject thermal properties en
local.subject structure testing en


Files in this item

Files Size Format View
vyoralová_2014_dp.pdf 1.351Mb PDF View/Open
vyoralová_2014_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
vyoralová_2014_op.pdf 184.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account