Mikropočítačový systém pro měření frekvenční charakteristiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikropočítačový systém pro měření frekvenční charakteristiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr
dc.contributor.author Lukašík, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:03Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30217
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh a realizace systému pro automatické měření amplitudové frekvenční charakteristiky v akustickém pásmu. Systém se skládá z galvanicky odděleného číslicově řízeného generátoru harmonických tónů a analyzátoru. Pro analýzu frekvenčního spektra signálu je využita diskrétní Fourierova transformace. Výpočty jsou provedeny mikropočítačem s 32 bitovým jádrem ARM Cortex M0. Vstupní a výstupní měřicí rozsahy analyzátoru a generátoru je možno uživatelsky měnit. Naměřené charakteristiky jsou zobrazovány na barevném grafickém TFT displeji. Pro další zpracování výsledků měření je možné data exportovat do počítače přes USB port a vizualizovat ve vytvořené aplikaci.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analogově/číslicový převodník cs
dc.subject analyzátor cs
dc.subject diskrétní Fourierova transformace cs
dc.subject frekvenční charakteristika cs
dc.subject generátor tónů cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject Analog-to-digital converter en
dc.subject analyzer en
dc.subject discrete Fourier transform en
dc.subject frequency characteristics en
dc.subject tone generator en
dc.subject microcontroller en
dc.title Mikropočítačový systém pro měření frekvenční charakteristiky
dc.title.alternative Microcontroller Based System for Frequency Characteristic Measurement
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gebauer, Jan
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to design and realization a system for automatic measuring the amplitude frequency characteristic in the acoustic band. The system consists of a galvanically isolated digitally controlled tone generator and an analyzer. For the analysis of frequency spectrum of the signal is used discrete Fourier transform. Calculations are performed by a microcomputer with 32-bit ARM Cortex M0 core. Input and output measurement ranges of the analyzer and generator can be changed by the user. Measured characteristics are displayed on the TFT color display. For further processing of the measured data is possible to export the data to a computer via the USB port and visualize them in the created application.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36566
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject měřicí systémy cs
local.subject akustická měření cs
local.subject measuring systems en
local.subject acoustic measurements en


Files in this item

Files Size Format View
lukašík_2014_dp.zip 13.84Mb Unknown View/Open
lukašík_2014_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
lukašík_2014_op.doc 256.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account