Adaptivní a robustní řízení reálné kmitavé soustavy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Adaptivní a robustní řízení reálné kmitavé soustavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chalupa, Petr
dc.contributor.author Přikryl, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:04Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30222
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo vytvoření nelineárního modelu laboratorní soustavy Feedback Twin Rotor MIMO System v prostředí MATLAB/Simulink a návrh samočinně se nastavujících a robustních regulátorů pro řízení zmíněné soustavy. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům adaptivního a robustního řízení. V praktické části je uveden obecný matematický popis dvourotorové soustavy, jednotlivé části a parametry vytvořeného nelineárního modelu a výsledky dosažené navrženými regulátory na reálné soustavě i nelineárním modelu.
dc.format 79 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject samočinně se nastavující regulátory cs
dc.subject STC cs
dc.subject parametrická neurčitost cs
dc.subject dvourotorová soustava cs
dc.subject adaptive control en
dc.subject robust control en
dc.subject self-tuning controllers en
dc.subject STC en
dc.subject parametric uncertainty en
dc.subject twin rotor system en
dc.title Adaptivní a robustní řízení reálné kmitavé soustavy
dc.title.alternative The Adaptive and Robust Control of Oscillatory Assemblies
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čirka, Ĺuboš
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated The aim of diploma thesis was to create a non-linear system of Feedback Twin Rotor MIMO System in MATLAB/Simulink environment and design self-tuning and robust controllers for controlling the said system. The theoretical part of the thesis is dedicated to basic concepts of adaptive and robust control. In practical part is general mathematical description of twin rotor system, individual parts and parameters of the created non-linear model and the results achieved by designed controllers on the real system and non-linear system are presented.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36571
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject nelineární kmitání cs
local.subject nonlinear oscillations en


Files in this item

Files Size Format View
přikryl_2014_dp.zip 16.69Mb Unknown View/Open
přikryl_2014_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
přikryl_2014_op.pdf 92.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account