Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Rušar, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:05Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30224
dc.description.abstract V průmyslové praxi se vyskytují případy, kdy řízený proces obsahuje dopravní zpoždění a často je třeba omezit jeho vstupní, výstupní, případně stavové veličiny. Cílem této práce je navrhnout a ověřit prediktivní regulátor, který je schopen takové procesy řídit. V teoretické části je obecně popsán postup návrhu prediktivního regulátoru od identifikace parametrů modelu procesu až po metody výpočtu řídicího zákona. Praktická část obsahuje simulační ověření takového návrhu pro různé parametry procesu a reálné ověření návrhu regulátoru na laboratorním modelu tepelné soustavy. Veškeré programy pro simulační ověření i pro řízení laboratorního modelu v reálném čase jsou implementovány v programovém systému MATLAB/SIMULINK.
dc.format 75 s. (65 356 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prediktivní řízení cs
dc.subject dopravní zpoždění cs
dc.subject omezení procesních veličin cs
dc.subject řízení v reálném čase cs
dc.subject tepelná soustava cs
dc.subject predictive control en
dc.subject time-delay en
dc.subject constrains of process variables en
dc.subject real-time control en
dc.subject heat system en
dc.title Návrh a ověření řídicích algoritmů s omezením pro laboratorní model tepelné soustavy
dc.title.alternative The Design and Verification of Control Algorithms with Constraints for a Heat Assembly Laboratory Model
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pivoňka, Petr
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated In an industry practice, it happens that a process which is needed to be controlled includes time delay and it is needed to constrain input, output or state values. The goal of this study is design and verification of predictive controller which is able to control those processes. Theoretical part contains description of general method for design predictive controller from identification of model parameters to methods of calculations of control law. Practical part contains a simulation verification of such proposal for different parameters of process and real verification of designed controller on heat laboratory model. All programs for simulation verification and control of laboratory model in real time are implemented in MATLAB/SIMULINK.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36573
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
rušar_2014_dp.zip 5.765Mb Unknown View/Open
rušar_2014_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
rušar_2014_op.pdf 168.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account