Stabilita systémů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilita systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Gromus, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:09Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30233
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stabilitou různých systémů. Jsou zde popsány definice Ljapunovy stability a BIBO stability a ukázány odezvy různých druhů systémů na jednotkový skok. Dále popisuje testování stability pomocí různých kritérií stability, kde ke každému kritériu jsou ukázkové příklady. Také jsou zde popsány základních vlastnosti sys-tému, stabilizace nestabilních systémů, robustní stabilita a míra stability. Ke stabilizaci systémů jsou vypracovány simulace a také řízení reálného modelu magnetické levitace.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stabilita systému cs
dc.subject testování stability cs
dc.subject kritéria stability cs
dc.subject stabilizace cs
dc.subject příklady cs
dc.subject simulace cs
dc.subject magnetická levitace cs
dc.subject MATLAB cs
dc.subject System stability en
dc.subject stability testing en
dc.subject stability criteria en
dc.subject stabilization en
dc.subject examples en
dc.subject simulations en
dc.subject magnetic levitation en
dc.subject MATLAB en
dc.title Stabilita systémů
dc.title.alternative Systems Stability
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dušek, František
dc.date.accepted 2014-06-25
dc.description.abstract-translated This thesis covers stability of different systems. It describes definitions of Ljapunov stability and BIBO stability and shows various systems respond to unit step function. Thesis also includes stability testing using different criteria where each has an example. Basic system properties, stabilization of unstable system, robust stability and the degree of stability are also mentioned. System stabilization includes simulations and control of realistic model of magnetic levitation.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36582
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-06-11
local.subject stabilita systémů cs
local.subject systems stability en


Files in this item

Files Size Format View
gromus_2014_dp.zip 2.168Mb Unknown View/Open
gromus_2014_vp.doc 296Kb Microsoft Word View/Open
gromus_2014_op.pdf 260.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account