Štúdium výtvarných diel v terahertzovej oblasti spektra

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Štúdium výtvarných diel v terahertzovej oblasti spektra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Spaček, Ľuboš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:10Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30238
dc.description.abstract V súčasnosti neexistuje mnoho metód zobrazovania štruktúry umeleckých obrazov, ktoré by skúmanú maľbu nepoškodili. Pre reštaurátorské účely je znalosť počtu vrstiev a analýza základnej kresby veľmi dôležitá, pričom používané nedeštruktívne technológie sú buď nedostačujúce alebo značne obmedzené. Túto medzeru sa snaží vyplniť terahertzová technológia, ktorá by mala priniesť nové riešenia nedeštruktívneho zobrazovania malieb. Cieľom práce je dokázať, že pomocou terahertzovej analýzy je možné zobraziť štruktúru umeleckých obrazov a s využitím spektroskopických vlastností terahertzovej technológie rozlíšiť pigmenty vybraných vzoriek.
dc.format 62 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terahertz cs
dc.subject spektroskopia cs
dc.subject maľby cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zobrazovanie cs
dc.subject pigmenty cs
dc.subject terahertz en
dc.subject spectroscopy en
dc.subject paintings en
dc.subject analysis en
dc.subject imaging en
dc.subject pigments en
dc.title Štúdium výtvarných diel v terahertzovej oblasti spektra
dc.title.alternative A Study of Works of Art in the Terahertz Region of the Spectrum
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tobolová, Marie
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated There are not many techniques for imaging of structure of paintings at present, which would not damage the painting. For restoration purposes, the knowledge of number of layers and the analysis of the basic drawing is very important, while used non-destructive technologies are either insufficient or severely limited. Terahertz technology is trying to fill this gap, what should bring new solutions to non-destructive imaging of paintings. The aim of this thesis is to prove, that through use of terahertz technology, one can show the structure of paintings and using the spectroscopic properties of terahertz technology distinguish pigments of samples.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36591
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-10


Files in this item

Files Size Format View
spaček_2014_dp.pdf 3.010Mb PDF View/Open
spaček_2014_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
spaček_2014_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account