Inovace etického kodexu Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva se sídlem ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inovace etického kodexu Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva se sídlem ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Krejčí, Žaneta
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:41:01Z
dc.date.available 2010-07-14T20:41:01Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3023
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat stávající etický kodex Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva a zpracovat návrh na jeho zdokonalení. První část práce obsahuje teoretická a metodická východiska, jejichž poznatky jsou nezbytné pro zpracování praktické části bakalářské práce, a to jak v obecné podobě tak zvláště pro podmínky bankovních organizací. Proto tvoří podstatnou část obsahu bakalářské práce problematika vnitřních vztahů ve firmě: vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, vztahy mezi pracovníky navzájem, péče o pracovníky, o jejich kvalifikační růst, ale i péče o fyzické pracovní prostředí Dále je pozornost věnována vnějších vztahům, zejména ke klientům a k dodavatelům S tím souvisí otázky propagace firmy, ochrana životního prostředí Výsledným produktem bakalářské práce je inovovaný etický kodex Moravského Peněžního Ústavu. cs
dc.format 58 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 392228 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject etiketa cs
dc.subject morálka cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject korupce cs
dc.subject firemní tajemství cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject konflikt zájmů cs
dc.subject komunikace s veřejností cs
dc.subject ethics en
dc.subject decorum en
dc.subject moral en
dc.subject company culture en
dc.subject ethics code en
dc.subject corruption en
dc.subject confidential information en
dc.subject relationship en
dc.subject public relations en
dc.subject conflict of priorities en
dc.title Inovace etického kodexu Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva se sídlem ve Zlíně cs
dc.title.alternative The innovation of the ethics code of MPU - the cooperative savings bank in Zlín. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, Radomír
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to analyze the actual ethics code of MPU and to make a proposal of the code improvement. The first part of the work contains the theoretical and methodical plans to get information needed for my work. I used obtained information in the practical part of my bachelor work. Its main part is dedicated to the MPU internal relations, i.e. to the relationship between senior and junior workers, to the relationship among bank employees themselves, and to the MPU care about own employees and their promotion. Next, I attended to the MPU external relations particularly to the relations between MPU and bank clients and between MPÚ and its suppliers. This is closely connected with the promotion of the bank, the environment protection The aim of this bachelor's is to make the innovation in the ethics code of MPU. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4174
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krejčí_2007_bp.pdf 383.0Kb PDF View/Open
krejčí_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account