Databáze Ramanových spekter

DSpace Repository

Language: English čeština 

Databáze Ramanových spekter

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašková, Hana
dc.contributor.author Barák, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:17Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30256
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční databázi Ramanových spekter, která bude umožňovat vyhledávání podle typických charakteristik uložených spekter a napomáhat tak snazší a rychlejší práci s experimentálními daty a jejich vyhodnocením. V teoretické části je objasněn základní princip Ramanovy spektroskopie a jsou zde také popsány technologie použité při tvorbě databáze. Praktická část obsahuje popis všech možností aplikace a vysvětlení funkčních principů klíčových částí.
dc.format 78 s. (73 615 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PHP cs
dc.subject databáze MySQL cs
dc.subject framework Nette cs
dc.subject Ramanovo spektrum cs
dc.subject spektrální analýza cs
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL database en
dc.subject Nette framework en
dc.subject Raman spectrum en
dc.subject spectral analysis en
dc.title Databáze Ramanových spekter
dc.title.alternative Raman Spectra Database
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Olehla, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The main topic of this thesis was to create a functional database of Raman spectra, which will be searchable by typical values of Raman spectras. In the theoretical part is explained the basic principle of Raman spectroscopy. There are also described technology used in the creation of the database. The practical part contains a description of all possible applications and explanations of the key principles of functional parts.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36615
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16
local.subject Ramanova spektroskopie cs
local.subject atlasy cs
local.subject Raman spectroscopy en
local.subject atlases en


Files in this item

Files Size Format View
barák_2014_dp.zip 9.630Mb Unknown View/Open
barák_2014_vp.pdf 177.8Kb PDF View/Open
barák_2014_op.doc 257.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account