Software pro podporu geometrie a algebry Geogebra na mobilní platformě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Software pro podporu geometrie a algebry Geogebra na mobilní platformě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Bezděčka, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:18Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30259
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití softwaru při výuce algebry a geometrie na základních a středních školách. Zvolen byl software pro dynamickou geometrii GeoGebra. Jako prostředek pro jeho běh, pak byla zvolena mobilní platforma tablet. Byla provedena analýza dostupných metodických materiálů, určených k výuce na středních a základních školách, a zjištěno jejich potencionální využití spolu na mobilní platformě. Byly navrženy nové metodické materiály s cílem optimálně využít schopností a vlastností programu GeoGebra na mobilní platformě.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject GeoGebra cs
dc.subject Geometrie Algebra cs
dc.subject tablet cs
dc.subject mobilní platforma cs
dc.subject GeoGebra en
dc.subject Geometry en
dc.subject Algebra en
dc.subject tablet en
dc.subject mobile platform en
dc.title Software pro podporu geometrie a algebry Geogebra na mobilní platformě
dc.title.alternative Software Support for the Geogebra Geometry and Algebra on a Mobile Platform
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Botek, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This master's thesis deals with the possibilities of using software in the teaching of algebra and geometry at primary and secondary schools. Dynamic geometry software GeoGebra was selected. As a means for its running, was selected mobile platform - tablet. An analysis of the available methodological materials intended for teaching at primary and secondary schools was made, and found their potential use on the mobile platform. New materials were designed in order to make optimal use of the abilities and attributes of GeoGebra on a mobile platform.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36618
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2014-05-16
local.subject matematický software cs
local.subject mobilní zařízení cs
local.subject mathematical software en
local.subject mobile device en


Files in this item

Files Size Format View
bezděčka_2014_dp.pdf 2.718Mb PDF View/Open
bezděčka_2014_vp.pdf 371.6Kb PDF View/Open
bezděčka_2014_op.doc 256Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account