Agregátor veřejných zakázek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agregátor veřejných zakázek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš
dc.contributor.author Juran, Antonín
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:23Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30277
dc.description.abstract Cílem práce bylo vytvořit aplikaci agregující zakázky z e-tržišť do centrální databáze, po-skytující portál pro jejich zobrazování a vyhledávání v databázi a nabízející službu zasílání notifikací o nových zakázkách registrovaným uživatelům. V teoretické části je představe-na legislativa týkající se oblasti veřejných zakázek, zejména zákon 137/2006 Sb., o veřej-ných zakázkách, dále pak nástroje a technologie použité při vývoji zmíněné aplikace. Je popsána portletová technologie Javy, portálový server Liferay Portal pro nasazení portletu, frameworky Spring a Hibernate použité při vývoji aplikace. Jsou představeny také HTML parser jsoup, který je použit pro získávání dat ze stránek s veřejnými zakázkami, Google Geocoding API využité pro získávání geografických souřadnic adres zadavatelů veřejných zakázek a databáze PostgreSQL pro uložení získaných dat. Praktická část popisuje kon-krétní kroky vývoje aplikace využívající nástroje a technologie uvedené v teoretické části. Aplikace je rozdělena do tří samostatných částí, a to systém pro získávání dat z e-tržišť veřejných zakázek a jejich agregaci do databáze, aplikaci zobrazující informace o veřejných zakázkách umožňující vyhledávání zakázek podle zadaných parametrů s možností registrace nových uživatelů a přihlášení registrovaných uživatelů a systém pro zasílání notifikací registrovaným uživatelům o nových zakázkách.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Portlet cs
dc.subject Liferay Portal cs
dc.subject Spring cs
dc.subject Hibernate cs
dc.subject veřejné zakázky cs
dc.subject jsoup cs
dc.subject Google Geocoding API cs
dc.subject PostgreSQL cs
dc.subject Portlet en
dc.subject Liferay Portal en
dc.subject Spring en
dc.subject Hibernate en
dc.subject public contracts en
dc.subject jsoup en
dc.subject Google Geocoding API en
dc.subject PostgreSQL en
dc.title Agregátor veřejných zakázek
dc.title.alternative A Public Tender Aggregator
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hlaváček, Marek
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to create an application, which aggregates public contracts from e-markets into a central database, which provides a portal for their visualisation and for database searching and offers notification service of new contracts for registered users. In the theoretic part is introduced the legislation of the public law, especially the act 137/2006 Coll. on Public Contracts, further then tools and technologies used at application develop-ment. The portlet technology of Java is described and also portal server Liferay Portal for portlet deployment, frameworks Spring and Hibernate, that were used in application development. HTML parser jsoup, that is used for data gain from pages with public con-tracts, Google Geocoding API, which is used for gain of geographic coordinates of add-resses of the contracting authorities, and PostgreSQL dsatabase, which is used for storage of gained data, are also introduced. The practical part describes specific steps of application development with usage of tools and technologies mentioned in the theoretic part. The application is divided into three separate parts, that is system for gain of data from public contract e-markets and their aggregation into the database, application, which displays in-formation of public contracts and enables contracts search according to the given parame-ters with possibility of new user registration and logging in of registered users, and system for sending of notifications about new contracts for registered users.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36637
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-20
local.subject databáze cs
local.subject databases en


Files in this item

Files Size Format View
juran_2014_dp.zip 28.74Mb Unknown View/Open
juran_2014_vp.doc 102Kb Microsoft Word View/Open
juran_2014_op.doc 236.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account