Problematika azbestu a jeho vliv na životní prostředí.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika azbestu a jeho vliv na životní prostředí.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupec, Jan
dc.contributor.author Vašák, Radovan
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:44:27Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:12Z
dc.date.issued 2007-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3029
dc.description.abstract Tato práce popisuje historii a současnost azbestu jako materiálu, který si v minulosti díky svým mimořádným vlastnostem získal místo v řadě průmyslových aplikací, ale který je v současné době vzhledem k negativnímu vlivu na člověka a životní prostředí zařazen mezi nebezpečné a karcinogenní látky. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 3654925 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 21.05.2009
dc.subject azbest cs
dc.subject chrysotil cs
dc.subject krokydolit cs
dc.subject amosit cs
dc.subject antofylit cs
dc.subject tremolit cs
dc.subject serpentin cs
dc.subject amfibol cs
dc.subject vlákno cs
dc.subject asbestóza cs
dc.subject mesotheliom cs
dc.subject asbestos en
dc.subject chrysotile en
dc.subject crocidolite en
dc.subject amosite en
dc.subject antophylite en
dc.subject tremolite en
dc.subject serpentine en
dc.subject amphibole en
dc.subject fibre en
dc.subject asbestosis en
dc.subject mesothelioma en
dc.title Problematika azbestu a jeho vliv na životní prostředí. cs
dc.title.alternative Questions of asbestos and its influence on environment. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vondruška, Milan
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This graduation thesis describes the history and the present of asbestos as a material which thanks to its phenomenal features had gained a position in a large of industried applications but nowadays due to its negative influence on human being and environment is regardet as dangerous and carcinogenic stuff. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5793
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vašák_2007_bp.pdf 3.485Mb PDF View/Open
vašák_2007_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
vašák_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account