Realizace systému pro digitalizaci dokumentů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace systému pro digitalizaci dokumentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Zeman, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:32Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30304
dc.description.abstract Technologie skenování a vytěžování dat z dokumentů se v současné době stává stále významnějším ICT prvkem v oblasti řízení business procesů v soukromých společnostech, i státních institucích. V současné době je na světovém trhu několik technologií, které jsou schopny vytěžovat jakékoli strukturované, polo-strukturované i nestrukturované dokumenty. V rámci této práce využívám technologii IBM Datacap Taskmaster Capture,na které demonstruji ukázkový projekt pro středně velkou společnost, která řeší problém zpracování příchozích faktur a interních dodacích listů v rámci oblastních poboček. První kapitola této práce se zabývá obecně problematikou Enterprise Content Managementu a představuje komponentu Capture a její možnosti. Druhá kapitola představuje nejznámější a významné technologie, které se v současné době vyskytují na světovém trhu. Třetí kapitola detailně popisuje architekturu a funkci systému IBM Datacap Taskmaster Capture. Čtvrtá kapitola charakterizuje požadavky na software, který by měl být schopen provozu v cloudovém modelu SaaS. Pátá kapitola diskutuje požadavky stanovené ve čtvrté kapitole v souvislosti s nasazením systému IBM Datacap Taskmaster Capture v modelu SaaS. Zároveň navrhuje možnou architekturu nasazení systému. Šestá kapitola se zabývá sběrem a analýzou požadavků na digitalizaci faktur a dodacích listů v rámci společnosti a na základě těchto požadavků popisuje návrh aplikace, která tyto požadavky řeší. V rámci této kapitoly je rovněž popsána samotná realizace této aplikace. Poslední sedmá kapitola znázorňuje výsledky funkčního a výkonového testování, které bylo provedeno na navržené aplikaci. Funkční testování je provedeno na základě definovaných testovacích scénářů, které jsou sestaveny na základě případů užití. Aplikace splňuje stanovené případy užití. V rámci výkonového testování jsou testovány části systému, které nevyžadují uživatelskou interakci, vyjma procesu skenování. Pro test jsou použity tři různá rozlišení dokumentů a pro každý rozlišení je změřen čas zpracování v rámci kroku procesu. Zároveň je vyhodnocena úspěšnost vytěžení údajů v závislosti na zvoleném rozlišení dokumentu. Z výsledků vyplývá, že nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití rozlišení 300 DPI. V závěru práce jsou diskutovány dosažené výsledky a navrženy další vývojové směry aplikace.
dc.format 100 s. (107053 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Digitalizace a vytěžování dokumentů cs
dc.subject IBM Datacap Taskmaster Capture cs
dc.subject SaaS cs
dc.subject Document capture en
dc.subject IBM Datacap Taskmaster Capture en
dc.subject SaaS en
dc.title Realizace systému pro digitalizaci dokumentů
dc.title.alternative Implementation of a Document Capture Solution System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Landryová, Lenka
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated Document capture is currently becoming more and more important ICT component in the management of the business processes in the private companies and in public institutions. Currently the world market offers several technologies that are capable of processing any structured, semi-structured and unstructured document. In this thesis I use and present the IBM Datacap Taskmaster Capture technology and demonstrates its possibilities on a sample project for a mid-sized company that solves the problem of processing incoming invoices and internal delivery notes between branch offices. The first chapter of this thesis depicts the Enterprise Content Management in general and presents the Capture component and its possibilities. The second chapter introduces well-known and important technologies that currently exist in the world market. The third chapter describes in detail the architecture and functioning of the IBM Datacap Taskmaster Capture. The fourth chapter describes the requirements for a software which should be able to run in the SaaS cloud model. The fifth chapter discusses the requirements specified in the fourth chapter in the context of the deployment of IBM Datacap Taskmaster Capture in the SaaS model and also proposes a possible deployment architecture. The sixth chapter describes collection and analysis of requirements for the document capture of incoming invoices and delivery notes between the branch offices. This chapter also presents the application design based on the analyzed requirements and describes the application implementation itself. The last, seventh chapter shows the results of functional and performance testing conducted on the proposed application. The achieved results and proposal for further development directions are discussed in the conclusion.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36676
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-13
local.subject digitalizace cs
local.subject data mining cs
local.subject faktury cs
local.subject digitization en
local.subject data mining en
local.subject invoices en


Files in this item

Files Size Format View
zeman_2014_dp.zip 5.432Mb Unknown View/Open
zeman_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
zeman_2014_op.doc 267Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account