Podpora frameworku Valgrind v prostředí IDE CodeLite

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podpora frameworku Valgrind v prostředí IDE CodeLite

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal
dc.contributor.author Srb, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:32Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30305
dc.description.abstract Tato práce se zabývá nástroji na profilování paměti a zaměřuje se na problematiku hledáním úniků paměti v programech vyvíjených v C/C++. Realizačním výstupem práce je rozšíření (plugin) do vývojového prostředí CodeLite o podporu nástroje Memcheck, který je součástí frameworku Valgrind. Teoretická část práce vysvětluje rozdíl mezi statickou a dynamickou analýzou programu, popisuje způsoby profilování programů, včetně popisu technické realizace profilerů. Práce se dále zaměřuje na profilery paměti a provádí srovnání několika nejvýznamnějších. Součástí první části je také teoretická diskuze o návrhu a tvorbě GUI a také porovnání existujících grafických front-endů pro Valgrind. V teoretické části je také popis IDE CodeLite jak z hlediska uživatelského, tak hlavně možností jeho rozšíření, včetně popisu knihovny wxWidgets, na které je CodeLite vystavěn. Praktická část se věnuje samotnému návrhu a implementaci pluginu. Jsou zde popsány technické problémy při jeho tvorbě a diskutována možná řešení. Další součástí praktické části je popis rozhraní pro ještě další rozšíření pluginu. V poslední kapitole je uživatelská dokumentace.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CodeLite cs
dc.subject Plugin cs
dc.subject Valgrind cs
dc.subject Memcheck cs
dc.subject profilování paměti cs
dc.subject únik paměti cs
dc.subject wxWidgets cs
dc.subject C++ cs
dc.subject CodeLite en
dc.subject Plugin en
dc.subject Valgrind en
dc.subject Memcheck en
dc.subject Memory profiling en
dc.subject Memory leak en
dc.subject wxWidgets en
dc.subject C++ en
dc.title Podpora frameworku Valgrind v prostředí IDE CodeLite
dc.title.alternative Support for Valgrind Framework in CodeLite IDE
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stružka, Petr
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This paper's main topics are memory profilers and generally it focuses on memory leak detection techniques in C/C++ based computer programs. The practical purpose of this paper was to implement a plugin for the CodeLite IDE to enhance the IDE with the Memcheck tool that is a part of the Valgrind framework. The analytical part of this paper focuses on the differences between a static and dynamic program analysis, describes the various ways of program profiling. Technical implementation of profilers is also examined to some extent. The paper continues with a comparison of memory profilers and looks at some of the most important ones in more detail. Discussion about GUI design and a comparison of existing graphical front ends for Valgrind are also covered. The analytical part ends with the CodeLite IDE description focusing on both the end user's perspective and the possibilities of extending the IDE with plugins mainly in relation to the wxWidgets library that CodeLite is built on. The actual plugin design and implementation are the main topics of the practical part. The technical problems and limitations are discussed here as well as their possible solutions. Future plugin extension possibilities are discussed in the very end followed by a user documentation.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36677
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
srb_2014_dp.zip 2.391Mb Unknown View/Open
srb_2014_vp.pdf 147.1Kb PDF View/Open
srb_2014_op.doc 240.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account