Etika farmaceutického reprezentanta a její vliv na úspěch organizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etika farmaceutického reprezentanta a její vliv na úspěch organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Blažek, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:36Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30317
dc.description.abstract Diplomová práce nabízí možný pohled na řešení problematiky etiky v oblasti obchodování farmaceutických reprezentantů. Etika farmaceutického reprezentanta má zásadní vliv na úspěch organizace. Vyrobit léčivý preparát v nejvyšší jakosti za optimálních provozních nákladů dnes svede jakákoliv farmaceutická společnost. Prodat léčivý preparát etickým způsobem je věc druhá. Autor diplomové práce spatřuje v etickém prodeji konkurenční výhodu. Etika zástupců farmaceutických společností vede k dlouhodobé ekonomické stabilitě firem. V teoretické části jsou prezentovány klasické pohledy na etiku včetně pohledu na firemní prostředí. V praktické části se dostává do střetu realita s teorií. Do střetu se dostávají pohledy ze strukturovaných rozhovorů jednotlivých zástupců farmaceutických společností. Po analytické části následuje projekt, jenž je optimalizovanou souhrou aspektů vedoucích k etickému obchodování farmaceutických reprezentantů.
dc.format 132 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject farmaceutický reprezentant cs
dc.subject etické jednání cs
dc.subject farmaceutická společnost cs
dc.subject obchodování cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject pharmaceutical representative en
dc.subject ethical conduct en
dc.subject pharmaceutical company en
dc.subject trading en
dc.subject manipulation en
dc.title Etika farmaceutického reprezentanta a její vliv na úspěch organizace
dc.title.alternative Ethics Pharmaceutical Representatives and Its Impact on the Success of the Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Blahuš, Radek
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis offers a possible view to addressing ethics in trading of pharmaceutical representatives. Ethics pharmaceutical representative has a major impact on the success of the organization. Make a medicinal preparation in the highest quality for optimal operating expenses today will bring any pharmaceutical company. Sell medicinal preparation in an ethical manner is another. Author of the thesis considers the ethical sale of competitive advantage. An ethics representative of pharmaceutical companies leads to long-term economic stability companies. The theoretical part presents the classic view of ethics, including looking at the corporate environment. The practical part is getting into conflict with the theory of reality. Come into conflict with the views of structured individual interviews of representatives of pharmaceutical companies. After analysis of the following project, which is an optimized interplay aspect leading to ethical trading pharmaceutical representatives.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 36702
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
blažek_2014_dp.pdf 1.454Mb PDF View/Open
blažek_2014_vp.doc 132.5Kb Microsoft Word View/Open
blažek_2014_op.doc 132.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account