Analýza uvolňování modelové aktivní látky z polymerního hydrogelu do simulovaného lidského organizmu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza uvolňování modelové aktivní látky z polymerního hydrogelu do simulovaného lidského organizmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Pavel
dc.contributor.author Bartošová, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:39Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30326
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou řízeného uvolňování aktivní látky z polymerního hydrogelu do prostředí simulovaných tělních tekutin. Byl vytvořen modelový systém pro možnou aplikaci řízeného uvolňování léčiv v medicíně. Podstatou řízeného uvolňování je vytvoření hydrogelové matrice obohacené modelovou aktivní látkou a příprava nepropust-ného obalu s rozměrově definovaným otvorem. Otvor v nepropustném obalu představuje jedinou možnou cestu uvolňování modelové látky z hydrogelové matrice, ta je uvolňována konstantně po celou dobu. Velikost otvoru v nepropustném obalu umožňuje řídit rychlost uvolňování aktivní látky. Teoretická část se zabývá biokompatibilitou a interakcemi polymerních materiálů s lidským organizmem, složitou strukturou prostředí lidského organizmu a distribucí léčivé látky v něm. Pojednává o výhodách i nevýhodách hydogelové matrice pro použití v perorální a dermální terapii. Praktická část popisuje přípravu hydrogelové matrice, která byla připravena z polyvinylalkoholu (PVA) a obohacena modelovou aktivní látkou. Polymerní matrice byla opatřena nepropustným povlakem ze směsného termoplastického elastomeru (TPO). Ná-sledně byla sledována kinetika uvolňování aktivní látky z hydrogelové matrice, která byla vyhodnocena pomocí spektrofotoskopického měření ve viditelné a ultrafialové oblasti v různých mediích. Použitá media simulovala prostředí tělních tekutin. Byla použita voda, fyziologický roztok, 0,01M kyselina chlorovodíková o hodnotě pH 2 a pufr složený ze směsi hydrogenuhličitanu sodného a uhličitanu sodného o hodnotě pH 9,9. Uvolňování aktivní látky bylo měřeno při teplotě lidského těla 37 °C. Výsledky spektrofotometrického měření popisují vliv média a matrice na uvolňování aktivní látky.
dc.format 88 s. (17 593 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízené uvolňování cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject aktivní látka cs
dc.subject hydrogelová matrice cs
dc.subject controlled release en
dc.subject polyvinylalcohol en
dc.subject active substance en
dc.subject hydrogel matrix en
dc.title Analýza uvolňování modelové aktivní látky z polymerního hydrogelu do simulovaného lidského organizmu
dc.title.alternative Release Analysis of Model Active Species from a Polymeric Hydrogel to Simulated Human Organism
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Martina
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated This work deals with the controlled release of model active substance from polymer hydrogel to the environment that simulates body fluids. Model system for controlled re-lease of drug with possible application in medicine was created. The base of controlled release is creation of hydrogel matrix with active substance and preparation of impermeable wrapping with dimensionally defined aperture. Aperture is only the way how to release the active substance from hydrogel matrix. The active substance was released constantly from polymer matrix during the experiment. The size of aperture allows controlling the release rate of the active substance. The theoretical part is concerned on the biocompatibility of polymeric materials and interactions with the human body, complicated nature of human body environment and the distribution of the active substance in human organism. Furthermore, this work also discusses the advantages and disadvantages of hygrogel matrix for use in oral and dermal therapy. The practical part describes the preparation of hydrogel matrix that was prepared from polyvinylalcohol (PVA) enriched with model active substance and finally it was coated with impermeable wrapping based on mixed thermoplastic elastomer (TPO). The kinetics of release of active substance from the hydrogel matrix was studied by spectropho-tometry in the visible and ultraviolet regions in different media. The water, saline, 0.01 M solution of hydrochloric (pH 2) and buffer consisted of sodium bicarbonate and sodium carbonate (pH 9.9), were used as simulated body fluids. The release of active substance was measured at body temperature of 37°C. The results of spectrophotometric measure-ments describe the influence of the media and matrix on the release of the active substance.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36718
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-28


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2014_dp.pdf 2.676Mb PDF View/Open
bartošová_2014_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2014_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account