Toxicita koloidního polyanilinu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Toxicita koloidního polyanilinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Konečná, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:40Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30328
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vodivými polymery, a to konkrétně polyanilinem ve formě koloidu. Jsou zde popsány jeho vlastnosti, příprava, formy, které vytváří a jeho potenciální využití. Dále se zabývá cytotoxicitou a metodami jejího testování za využití in vitro technik a buněčných kultur. Mezi metody je možno zařadit například testy viability, metabolické aktivity, proliferace a detekci genové exprese. Poslední část teoretického oddílu pojednává o kultivaci buněčných kultur, diferenciaci a proliferaci buněk. V praktické části jsou vyhodnoceny testy cytoxicity koloidního polyanilinu.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vodivé polymery cs
dc.subject koloidní polyanilin cs
dc.subject cytoxicita cs
dc.subject testování in vitro cs
dc.subject kultivace buněk cs
dc.subject Conductive polymers en
dc.subject colloidal polyaniline en
dc.subject cytoxicity en
dc.subject in vitro testing en
dc.subject cell culture en
dc.title Toxicita koloidního polyanilinu
dc.title.alternative Toxicity of Colloidal Polyaniline
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vilčáková, Jarmila
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Conductive polymers, namely polyaniline in colloidal form, are the topic of presented bachelor thesis. Its properties, preparation, forms and potential applications are described. The in vitro techniques and cell culturing use able for cytotoxicity testing are described in theoretical part. Mainly the tests of viability, metabolic activity, proliferation and detection of gene expression are mentioned. The last part of the theoretical section discusses the cell biology, differentiation and cell proliferation. In the practical part the test of colloidal polyaniline cytotoxicity is evaluated.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36721
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2014_dp.pdf 8.460Mb PDF View/Open
konečná_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2014_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account