Vliv polyanilinu na tvorbu biofilmu u bakterií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv polyanilinu na tvorbu biofilmu u bakterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Mikušová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:42Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30335
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá přípravou mikrotitračních destiček potažených polyanili-novými filmy a sledováním adheze buněk a tvorby biofilmu vybraných kmenů biofilmpo-zitivních bakterií na povrch takto upravených destiček. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti polyanilinu, tvorbu biofilmu a bakterie schopné tvořit biofilm. Praktická část zahrnuje přípravu mikrotitračních destiček s polyanilinovými filmy a sledování vlivu tohoto polymeru na tvorbu biofilmu u grampozitivních a gramnegativních bakterií.
dc.format 66 s. (90 563 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polyanilin cs
dc.subject biofilm cs
dc.subject grampozitivní bakterie cs
dc.subject gramnegativní bakterie cs
dc.subject polyaniline en
dc.subject biofilm en
dc.subject grampositive bacteria en
dc.subject gramnegative bacteria en
dc.title Vliv polyanilinu na tvorbu biofilmu u bakterií
dc.title.alternative Influence of Polyaniline on Bacterial Biofilm Formation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Humpolíček, Petr
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis work deals with the preparation of the microtiter plates covered by the polyani-line films and with the monitoring of the cell adhesion and the biofilm production by the selected strains of the biofilmpositive bacteria to the surface of this prepared plates. The theoretical part characterizes the polyaniline, the biofilm and the bacteria able to form the biofilm. The practical part consist of the microtiter plates with polyaniline films preparation and the monitoring of the influence of this polymer on the biofilm formation in grampo-stive bacteria and gramnegative bacteria.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36729
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
mikušová_2014_dp.pdf 2.459Mb PDF View/Open
mikušová_2014_vp.pdf 219.9Kb PDF View/Open
mikušová_2014_op.pdf 160.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account