Charakterizace únavového chování pryže v závislosti na typu kaučuku a obsahu pryžového prachu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Charakterizace únavového chování pryže v závislosti na typu kaučuku a obsahu pryžového prachu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stoček, Radek
dc.contributor.author Jež, Libor
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:45Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30346
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá stupňovitým plněním aktivního pryžového prachu v přírodních a syntetických elastomerech. Testovány byly dva typy kaučukových směsí se stupňovitým plněním aktivního pryžového prachu (APP). Byly připraveny pryžovým prachem modifikované gumárenské směsi a charakterizovány jejich reologické vlastnosti. Z těchto směsí byla vyrobena vulkanizační tělesa pro únavové zkoušky. Teoretickou část rešerše tvoří popis stavby a funkce pneumatik automobilů, možnosti jejich recyklace, vlast-nosti aktivního pryžového prachu, reologické zkoušky kaučukových směsí a stanovení úna-vového chování pryžových materiálů při cyklickém dynamickém zatěžování. V praktické části je zhodnocen vliv přídavku aktivního pryžového prachu na dynamické chování pryžo-vým prachem modifikované pryže.
dc.format 46 s. (50 528)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kaučuk cs
dc.subject aktivní pryžový prach cs
dc.subject vulkanizace cs
dc.subject cyklické únavové chováni cs
dc.subject rubber en
dc.subject active rubber powder en
dc.subject vulcanization en
dc.subject cyclic fatigue behavior en
dc.title Charakterizace únavového chování pryže v závislosti na typu kaučuku a obsahu pryžového prachu
dc.title.alternative Chatacterization of the Fatigue Behavior of Rubber-like Materials in Dependence on Rubber Type and Content of Rubber Powder
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zádrapa, Petr
dc.date.accepted 2014-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a tiered fulfilment of the active rubber powder (APP) in the natural and synthetic elastomers. There were tested two types of rubber compounds with a tiered fulfilment of the active rubber powder. These were prepared from the rubber powder of the modified rubber compounds which were rheologically characterized. The vulcanization elements for the fatigue tests were also prepared. The theoretical part of the research consists of a description of the structure and function of the car tires, recycling options, features of the active rubber powder and the rheological test. The influence of the addition of the active rubber powder on the dynamic behavior is evaluated in the practical part. In the practical part there is evaluated the influence of the addition of the active rubber powder on the dynamic behavior of the rubber powder modified rubber.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36742
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-28


Files in this item

Files Size Format View
jež_2014_dp.pdf 2.349Mb PDF View/Open
jež_2014_vp.doc 99Kb Microsoft Word View/Open
jež_2014_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account