Možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské Unie pro oblast životního prostředí v Přerově a okolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské Unie pro oblast životního prostředí v Přerově a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Stredová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:45:45Z
dc.date.available 2010-07-14T20:45:45Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3034
dc.description.abstract Tato práce popisuje možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie pro oblast životního prostředí ve městě Přerov a jeho částech. Město Přerov leží v západní části okresu Přerov, na obou březích řeky Bečvy, která je výrazným krajinotvorným prvkem, ovlivňující životní prostředí. Město je silně zastoupeno rozvinutým průmyslem a je důležitým dopravním uzlem v železniční a silniční dopravě a tím se potýká s problémy v oblasti životního prostředí. V teoretické části práce čtenáře seznámím s obecnými podmínkami využití prostředků z Evropské unie, nabídkou finančních prostředků a způsoby, jak těchto prostředků využít. Ve druhé, praktické, části představím současný stav životního prostředí, předložím strategické cíle rozvoje města a následná řešení kritických bodů. Práci zakončuji projektem jako jedno z konkrétních řešení. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 907461 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject finanční prostředky cs
dc.subject město Přerov cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject the European Union en
dc.subject financial allocations en
dc.subject town of Přerov en
dc.subject strategic goals en
dc.subject Environment en
dc.title Možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské Unie pro oblast životního prostředí v Přerově a okolí cs
dc.title.alternative The possibilities of using financial allocations from the European structural funds in order to help environmental problem-solving in the town of Přerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This study describes the possibilities of using financial allocations from the European structural funds in order to help environmental problem-solving in the town of Přerov. Přerov is situated in the west of Přerov district on the both sides of the River Bečva. This river is a powerful element creating the scenery and substantially affecting the area of environment. The town is strongly represented by developed industry and is the important junction of land and rail transport. Therefore, it is facing numerous problems with environment. In the theoretical part, I describe general conditions for using funds from the European Union, what kinds of funds are available and how to use them. In the second part, the practical one, I introduce the current state of the environment. I also show strategic goals in the town development. Then, I submit particular problematic areas to analysis. Finally, I suggest consequent solutions of critical problems. The study is concluded by a project on one of the problem's solution. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4606
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
stredová_2007_bp.pdf 886.1Kb PDF View/Open
stredová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
stredová_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account