Marketingový mix firmy VÁHALA s akcentem na nové formy marketingových komunikací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový mix firmy VÁHALA s akcentem na nové formy marketingových komunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Denková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:48Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30354
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací firmy VÁHALA a spol. V teoretické části jsou stanoveny výzkumné otázky, na které bude v závěru práce odpovězeno. Úvodem je popsána teorie marketingového a komunikačního mixu včetně nových forem marketingové komunikace. Svou teoretickou část zde má také marketingový průzkum. Praktická část bakalářské práce je věnována inovativním formám marketingových komunikací a novým médiím. Následuje analýza a vyhodnocení kampaně na sociální síti Facebook, v další části práce bude vyhodnocen dotazníkový průzkum preferencí návštěvníka facebookové stránky a zákazníka firemní prodejny. Cílem analýzy preferencí těchto dvou různých cílových skupin je zjistit, co ovlivňuje zákazníkovo chování v místě nákupu. Výsledky analýzy a doporučení z nich vyplývající shrnuje závěr práce.
dc.format 91 s. (79 356 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject nové formy marketingových komunikací cs
dc.subject sociální síť Facebook cs
dc.subject analýza komunikace na Facebooku cs
dc.subject průzkum chování zákazníka cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject communications mix en
dc.subject new forms of marketing communications en
dc.subject social networking site Facebook en
dc.subject analysis of communication on Facebook en
dc.subject a survey of customer behaviour en
dc.title Marketingový mix firmy VÁHALA s akcentem na nové formy marketingových komunikací
dc.title.alternative Marketing Mix of the VÁHALA Company with Emphasis on New Forms of Marketing Communications
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis includes a marketing communication of the company VÁHALA Ltd. In the theoretical part there are the research questions that will be answered in the conclusion. At first, my work describes the theories of marketing and communication mix, including new forms of marketing communication. I mentioned also theoretical procedures of marketing survey. The practical part of the thesis is dedicated to innovative forms of marketing communication and new media. The analysis and an evaluation of the campaign on social network Facebook, The next section presents a questionnaire survey of visitor preferences on Facebook page and customer preferences in stores on the other side. The aim of the analysis is to determine factors which influence a customer's purchase behaviour. The conclusion summarizes the results of the analysis and recommendations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36751
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
denková_2014_dp.pdf 1.646Mb PDF View/Open
denková_2014_vp.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open
denková_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account