Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Gargošová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:50Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30362
dc.description.abstract Marketingové komunikace se staly jedním z nejdůležitějších oborů, které dnes významnou měrou ovlivňují úspěch každé firmy. Těm, které umí využívat široké možnosti marketingových komunikací, se rozhodně zvyšují šance na přežití. Firma, jejímž cílem je vytvářet pozitivní hodnoty počínaje pověstí a konče bankovním kontem akcionářů, se bez kvalitní komunikace dnes již neobejde. Nedílnou součástí marketingových komunikací je event marketing. Je jedním z nástrojů, který dokáže s pomocí zábavy a silných pozitivních emocí udržet stávající zákazníky, ale mnohdy i získávat nové. Reklama, podpora prodeje, public relations a další formy komunikace se zákazníkem mnohdy nestačí. Event, tedy událost vytvořená firmou s cílem zasáhnout další členy nákupní komunity, je další možností, jak zahájit a udržet komunikaci se zákazníky. A to platí také o konzumentech piva na festivalech.
dc.format 68 s. (80 495 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Event marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject emoce cs
dc.subject Event marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject communications mix en
dc.subject emotion en
dc.title Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu
dc.title.alternative Event Marketing and its Place in the Communication Mix
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Burgr, Ladislav
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated Marketing communications have become one of the most important fields that today sig-nificantly influence the success of every company. Those who are able to use a wide range of marketing communications, definitely increase the chances of survival. The company, which aims to create positive values starting with the reputation and ending with a bank account of shareholders, can´t do it without professional communication today. It is one of the tools that can entertain customers and with strong positive emotions retain existing customers, but often acquire new clients. Advertising, sales promotion public relations and other forms of communication with the customer is often not enough. Event, thus the event created by the company in order to reach other members of the shopping community is another option to initiate and maintain communication with customers. And this also ap-plies to beer drinkers at the festivals.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36759
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
gargošová_2014_dp.pdf 3.701Mb PDF View/Open
gargošová_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
gargošová_2014_op.doc 152Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account