Marketingová komunikace zvolené organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace zvolené organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Jankůj, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:51Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30366
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je provést analýzu marketingové komunikace společnosti TRADIX UH, a.s. a prostřednictvím tohoto výzkumu zjistit, jaké je povědomí o této značce především u koncových zákazníků. Teoretická část práce bude věnována základním pojmům marketingové komunikace. V praktické části bude představena společnost TRADIX UH, a.s., popsány její marketingové aktivity, představeny nabízené služby a produktové portfolio. Praktickým přínosem této bakalářské práce bude provedení marketingového výzkumu formou kvantitativního dotazníkového šetření. Cílem tohoto průzkumu bude zjistit, jak spotřebitelé vnímají marketingové komunikace společnosti. Závěrem na základě zjištěných podkladů z marketingového průzkumu budou doporučeny další marketingové aktivity, které by společnost mohla do budoucna využít při svých marketingových komunikacích.
dc.format 61 s. (89 089 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject TRADIX cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject koncový zákazník cs
dc.subject TRADIX en
dc.subject marketing communications en
dc.subject marketing research en
dc.subject end customer en
dc.title Marketingová komunikace zvolené organizace
dc.title.alternative Marketing Communications of a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šikl-Burešová, Eva
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated Aim of this thesis is to analyze marketing communications of the company TRADIX UH, a.s. and to find out through this research the brand awareness primarily for end customers. The theoretical part will be devoted to the basic concepts of the marketing communications. In the practical part will be introduced company TRADIX UH, a.s. and its marketing activities will be described. Services and product portfolio will be presented in this practical part, as well. The practical benefit of this thesis will be to conduct marketing research in the form of a quantitative questionnaire survey. The aim of this survey is to find out how consumers perceive marketing communications of the TRADIX company. In conclusion based on obtained data from the marketing research further marketing activities will be recommended, which the company could use in its marketing communications in future.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36765
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
jankůj_2014_dp.pdf 2.727Mb PDF View/Open
jankůj_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
jankůj_2014_op.doc 157Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account