Firemní noviny Třinecký hutník. Od propagandy k public relations

DSpace Repository

Language: English čeština 

Firemní noviny Třinecký hutník. Od propagandy k public relations

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Jurásková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:52Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30369
dc.description.abstract Firemní noviny a časopisy jsou účinným nástrojem interní komunikace podniku téměř sto let. Jejich využívání lze chápat jako jeden z prostředků public relations, jejichž primárním cílem je ovlivňovat v pozitivním slova smyslu mínění veřejnosti. K vytváření vztahů mezi hutním podnikem a zaměstnanci sloužil ve Slezsku od roku 1949 Třinecký hutník, celozávodní "Časopis pracujících Třineckých železáren Velké říjnové socialistické revoluce, vy-znamenaných Řádem práce". Jeho úkolem bylo informovat pracovníky o dění v rozsáhlém závodě a pozitivně je motivovat k práci v duchu budovatelského socialismu. Časopis dnes vydávaný jako regionální noviny se v novodobé historii stal nástrojem komunikace akcionářů i vedení podniku se zaměstnanci i obyvateli regionu Těšínského Slezska. Tato práce se bude zabývat zkoumáním jednotlivých období z hlediska interní i externí komunikace.
dc.format 66 s. (74 093 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Podnikové noviny cs
dc.subject region cs
dc.subject vývoj podniku cs
dc.subject factory newspaper en
dc.subject region en
dc.subject company development en
dc.title Firemní noviny Třinecký hutník. Od propagandy k public relations
dc.title.alternative The Třinecký hutník Corporate Newspaper. From Propaganda to Public Relations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Company newspapers and magazines have been an effective tool of the internal company communication for decades. Their use might be regarded as the means of public relations whose main aim is the positive influence of the public opinion. Since 1949 the newspaper Třinecký hutník, "the factory magazine of the workers of Třinecké železárny VŘSR (Great October Socialist Revolution), honoured with Work Medal", helped to build the relation-ship between the metallurgical company and the emploees in Silesia. Its aim was to inform the workers on the factory activities and to motivate them to work in the spirit of con-structive socialism. The magazine, today issued as a regional newspaper, has become the the tool of communication between the shareholders and the company management, and the employees and inhabitants of Těšínské Slezsko region. The work deals with the research of particular periods in terms of internal and external communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36768
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
jurásková_2014_dp.pdf 1.797Mb PDF View/Open
jurásková_2014_vp.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open
jurásková_2014_op.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account