Benefiční akce Diakonie Uherské Hradiště HVĚZDY A MÓDA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Benefiční akce Diakonie Uherské Hradiště HVĚZDY A MÓDA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Kučerová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:53Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30373
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá benefiční akcí s názvem HVĚZDY A MÓDA, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko CESTA Uherské Hradiště. Organizace v akci vidí smysl hned v několika rovinách - od získání finančních prostředků na svou činnost, přes zviditelnění sociálních služeb, které poskytuje, zvýšení povědomí o organizaci samotné až po snahu o výchovu k sociální odpovědnosti. První část práce se v teoretické rovině věnuje obecným faktům o neziskových organizacích, možnostech, které mají při získání finančních prostředků a šíření potřebných informací, a o pořádání benefičních akcích směřovaných k veřejnosti. Druhá část se vztahuje ke konkrétní benefiční akci HVĚZDY A MÓDA. Popisuje jak přípravu jednotlivých ročníků, tak výstupy z nich. Byly zde srovnány finanční výtěžky, počty účinkujících, počty výstupů v médiích před akcí i po ní. Na základě zjištěných skutečností byly navrženy postupy při pořádání dalších ročníků akce.
dc.format 68 s. (76 136 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject Diakonie Českobratrské církve evangelické cs
dc.subject středisko CESTA cs
dc.subject benefiční akce cs
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject mediální partnerství cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject public relations cs
dc.subject The non-profit organization en
dc.subject The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren en
dc.subject DECCB en
dc.subject The PATH Center Uherské Hradiště en
dc.subject fundraising events en
dc.subject social communication en
dc.subject cooperation with the media en
dc.subject public relations en
dc.title Benefiční akce Diakonie Uherské Hradiště HVĚZDY A MÓDA
dc.title.alternative Fundraising in the FASHIONS AND STARS Event Organized by Diaconia Uherské Hradiště
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with fundraising events called STARS AND FASHION, organized by The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren (DECCB) - The PATH Center Uherské Hradiště. The purpose of this event finds the organization on several levels - from obtaining funds for its activities over the visibility of social services it provides, raising awareness about The Diaconia itself to the pursuit of education for social responsibility. Theoretical part deals with general facts about non-profit organizations, the opportunities they have in obtaining finances and disseminating the necessary information and organizing charity events directed to the public. The second part is devoted to a specific charity event STARS AND FASHION. Describes how each seasons were prepared and shows its results. Financial yields were aligned, same as show performers and numbers of medial outputs before and after the event. Based on the findings there are proposed procedures for organizing next years event.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36773
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2014_dp.pdf 1.813Mb PDF View/Open
kučerová_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
kučerová_2014_op.doc 152Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account