Postoj zákazníků ke slevovým programům a jejich vhodné použití pro Navečer.cz

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoj zákazníků ke slevovým programům a jejich vhodné použití pro Navečer.cz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Pospíšil, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:55Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30382
dc.description.abstract Teorie bakalářské práce nastiňuje způsoby, jak sestavovat nový produkt pro trh, jaké faktory je potřebné brát v úvahu. Dále pojednává o různých vlivech na spotřební chování. Nejvíce se zaměřuje na vliv ceny, její sílu a způsoby komunikace jako marketingové složky. Ukázány jsou některé způsoby komunikace na internetu, které využívají právě cenu k ovlivnění rozhodnutí o koupi. Praktická část obsahuje průzkum s jeho analýzou zaměřený na získání informací od lidí o trávení jejich volného času a názoru na ideální podobu jejich volného času při nabídce kulturních, sportovních, relaxačních či gastronomických zážitků jako hlavních nabízených produktů společností Navečer.cz. Cílem je zjistit, jaké jsou požadované kombinace spojení kultury či sportu s dalšími volno-časovými aktivitami, které by bylo možné sestavit a nabídnout k prodeji. Analýza má ukázat, o jaké produkty by byl v dané lokalitě zájem, a tedy i to, jaké produkty by dodavatelé měli sestavit a prostřednictvím společnosti Navečer.cz nabízet.
dc.format 68s. 88964
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject cena cs
dc.subject slevové programy cs
dc.subject slevové portály cs
dc.subject nákupní chování zákazníka cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject ovlivnění cs
dc.subject motivace cenou cs
dc.subject Marketing en
dc.subject price en
dc.subject discount programs en
dc.subject discount portals en
dc.subject customer buying behavior en
dc.subject consumer behavior en
dc.subject affection en
dc.subject motivation price en
dc.title Postoj zákazníků ke slevovým programům a jejich vhodné použití pro Navečer.cz
dc.title.alternative Attitude of Customers to Discount Programmes and their Suitable Use at Navečer.cz
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocourková, Ivana
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated Theory in bachelor thesis outlines ways to build a new product for the market, which factry is necessary to take into account. It also deals with the various influences on the consumer behavior. The most of its focus is on the influence of prices, in their strength and in the meaning of communication as a marketing component. Shown are some ways to communicate on the Internet, using just the price to influence buying decisions. The practical part contains a survey of its analysis focused on obtaining information from people about spending their free time and their opinion on the ideal form of spending their free time during the offer of cultural, sports , relaxation and gastronomic delights as the main products offered by Navečer.cz . The aim is to determine, what are the required combinations of blend for culture, sports and other leisure - time activities, that can be assembled and offered for sale. The analysis is intended to show, what kind of products would be in the area of interest, and therefore what products suppliers should compile and through Navečer.cz offer.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36783
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
pospíšil_2014_dp.pdf 1.838Mb PDF View/Open
pospíšil_2014_vp.doc 153Kb Microsoft Word View/Open
pospíšil_2014_op.doc 153Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account