Vnímání změny vizuálního stylu značky Moser

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vnímání změny vizuálního stylu značky Moser

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Wollerová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:58Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30393
dc.description.abstract Práce se soustředí na pojem vizuální styl a jeho vnímání zákazníky vybrané značky. Jednotný vizuální styl je součástí marketingových nástrojů, jejichž pomocí lze budovat image značky. Vnímání vizuálního stylu značky velmi ovlivňuje její zařazení v očích zákazníka a image značky jako takové. Pomocí výzkumu hodnotí tato bakalářská práce vizuální změny v marketingových nástrojích značky Moser. Na základě výsledků z výzkumu dává doporučení, jak dále s marketingovými nástroji a jejich vizuálním stylem pracovat pro splnění jejich účelu a zhodnocení vynaložených investic.
dc.format 71 s. (88 169 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject image cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject analýza image cs
dc.subject image en
dc.subject corporate image en
dc.subject corpotate identity en
dc.subject visual style en
dc.subject analysis of image en
dc.title Vnímání změny vizuálního stylu značky Moser
dc.title.alternative Perception of the Change of the Visual Style of the Moser Brand
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The work will focus on the term visual style and its perception by customers of the Moser brand. A uniform visual style is a component of the marketing tools used to build a brand's image. The perception of a brand's visual style greatly influences its grouping in the customer's eyes and the brand's image as such. Research will assess the visual changes in the marketing instruments of the selected brand. Based on the research results in this bachelor work, recommendations will be made on how to further work with the marketing tools and their visual style to carry out their purpose and the investments will be assessed.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36795
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
wollerová_2014_dp.pdf 2.235Mb PDF View/Open
wollerová_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
wollerová_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account