Spotřebitelské chování seniorů - nákup služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spotřebitelské chování seniorů - nákup služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Adamová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:59Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30395
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem spotřebitelského chování seniorů ve vztahu k nákupu služeb. Teoretická část se zaměřuje na vymezení seniorů, jakožto cílové skupiny, a to z hlediska demografického, socio-ekonomického a biologického. Od charakteristik cílové skupiny seniorů se pak odvíjí vymezení služeb, které mohou být při seniory atraktivní ať se jedná o služby související se společenským či kulturním vyžitím nebo o služby, které mají usnadnit seniorům život v rámci každodenní péče. Analytická část je zaměřena na řízený rozhovor a dotazníkové šetření, jimiž má být zjištěno spektrum služeb, které senioři využívají a jejich disponibilní rozpočet určený na služby. Na zjištění navazují doporučení pro poskytovatele služeb, jak seniorům zpřístupnit a zatraktivnit vybrané služby.
dc.format 89 s. (160200 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject služby cs
dc.subject péče o seniory cs
dc.subject socio-ekonomický status seniorů cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject nákupní rozhodování cs
dc.subject senior en
dc.subject services en
dc.subject elderly care en
dc.subject socio-economic status of older people en
dc.subject questionnaire en
dc.subject driven interview en
dc.subject shopping decisions en
dc.title Spotřebitelské chování seniorů - nákup služeb
dc.title.alternative Consumer Behavior of Senior Citizens - Purchase of Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with consumer behaviour of older people in relation to purchasing services. The theoretical part focuses on the definition of seniors as a target group in terms of demographic, socio-economic and biological issues. From the characteristics of the target group of seniors is then derived definition of services that may be attractive for the elderly whether it is for services related to the social and cultural opportunities or services to facilitate senior citizens in daily life care. The analytical part is focused on managed interview and questionnaire, which is to be established range of services that benefit seniors and their available budget for services. The recommendation for service providers to make available to seniors, and make the selected service follows.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36798
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
adamová_2014_dp.pdf 1.712Mb PDF View/Open
adamová_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
adamová_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account