Specifika nákupního chování matek při nákupu dětské obuvi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika nákupního chování matek při nákupu dětské obuvi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Beranová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:59Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30398
dc.description.abstract Tato diplomová práce má za úkol popsat nákupní specifika cílové skupiny matek v segmentu dětské obuvi. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, praktické a projektové. První část se věnuje nalezení teoretických východisek k nákupnímu procesu jako celku, zákazníkovi a jeho rozhodování, segmentaci zákazníků a vlivu marketingové komunikace na nákupní chování. Ve druhé části jsou zpracovány analýzy dostupných sekundárních zdrojů a dále vlastní primární průzkum, který řeší nákupní specifika v segmentu dětské obuvi. Poslední projektová část využívá všech zjištěných poznatků z předchozích částí a je zde navrhnuta komunikační strategie pro zvolenou značku dětské obuvi.
dc.format 117 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákazník cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject rozhodovací proces při nákupu cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject komunikace a nákupní chování cs
dc.subject customer en
dc.subject consumer en
dc.subject shopping behaviour en
dc.subject purchasing decision proces en
dc.subject customer segmentation en
dc.subject communication and shopping behaviour en
dc.title Specifika nákupního chování matek při nákupu dětské obuvi
dc.title.alternative Specifics of Shopping Behaviour of Mothers Buying Children´s Footwear
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on description of shopping specifics of mothers when buying children´s footwear. Theis is divided into three parts, theoretical, practical and project. The first part defines theoretical basis of shopping proces as a whole and customer and his decision making process, examines customer segmentation and influence of marketing communication at shopping behaviour. The second part contains an analysis of available secondary sources and further primary research, which solves shopping specifics in segment of kid´s footwear. The last part of the project makes use of all the obtained results of the previous sections and designs communication strategy for the selected brand of children's shoes.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36801
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
beranová_2014_dp.pdf 5.278Mb PDF View/Open
beranová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
beranová_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account