[NEOBHÁJENO] Zdravý životní styl a sociální třídy

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Zdravý životní styl a sociální třídy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Fujáková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:17:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:17:59Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30399
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se bude zabývat vymezením pojmu zdravý životní styl. Objasněním pojmu zdraví a využíváním volného času. Stručně bude nastíněna problematika sociální stratifikace. V praktické části se budeme věnovat naplňováním zásad zdravého životního stylu u jednotlivých sociálních tříd. Analýza bude provedena metodou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty.
dc.format 70 s. (119 591 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální stratifikace cs
dc.subject sociální třídy cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject social stratification en
dc.subject social clasess en
dc.subject leasure time en
dc.subject health en
dc.subject the healthy lifestyle en
dc.title [NEOBHÁJENO] Zdravý životní styl a sociální třídy
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Healthy Lifestyle and Social Classes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis will deal with the definition of the term healthy lifestyle. Clarification of the concept of health and leasure time. Will be briefly outlined the issue of social stratification. The practical part will be devoted to the fulfillment of the principles of a healthy lifestyle for individual social classes. The analysis will be performed using semi-structured inter-views with selected respondents.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28610
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject sociální nerovnost cs
local.subject kvalita života cs
local.subject social inequality en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View
fujáková_2012_dp.pdf 1.774Mb PDF View/Open
fujáková_2012_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
fujáková_2012_op.doc 17.69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account