Analýza konzumních apelů v televizním vysílání zaměřeném na dětského diváka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konzumních apelů v televizním vysílání zaměřeném na dětského diváka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šramová, Blandína
dc.contributor.author Junková, Alice
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:02Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30407
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl analyzovat konzumní apely v televizním vysílání zaměřeném na dětského diváka. Teoretická část obsahuje kritickou rešerši odborné literatury u nosných témat: televizní vysílání, reklama, konzumerismus a jeho negativní důsledky ve vztahu k dětem, konzumní apely. Výzkum v praktické části je zaměřen na vybrané období vysílání tří televizních kanálů: ČT :D, TV Barrandov a TV Smíchov. Výsledkem první etapy výzkumu je kvantifikace reklamy ve vysílání. Ve druhé etapě je zkoumáno 275 reklamních spotů na hračky metodou obsahové analýzy. Výsledkem je analýza konzumních apelů v televizním vysílání zaměřeném na dětského diváka. V rámci interpretace analýzy jsou shrnuty dosažené výsledky a možné pokračování výzkumu.
dc.format 96 s. (134 938)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Televizní vysílání cs
dc.subject reklama cs
dc.subject persvaze cs
dc.subject konzumerismus cs
dc.subject dítě jako konzument cs
dc.subject negativní důsledky konzumerismu cs
dc.subject konzumní apely cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject Television Broadcasting en
dc.subject Advertising en
dc.subject Persuasion en
dc.subject Consumerism en
dc.subject Child as a Consumer en
dc.subject Negative Effects of Consumerism en
dc.subject Consumer Appeals en
dc.subject Media Literacy en
dc.subject Content Analysis en
dc.title Analýza konzumních apelů v televizním vysílání zaměřeném na dětského diváka
dc.title.alternative Analysis of Consumer Appeals in TV Broadcasting Targeted at Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vysekalová, Jitka
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis aims to analyse consumer appeals in TV broadcasting targeted at children audiences. The theoretical part contains critical literature research for the key topics: television, advertising, consumerism and its negative consequences in relation to children, consumer appeals. The research in the practical part is focused on selected broadcasting periods of three TV channels: CT :D, Barrandov TV and Smíchov TV. The first part of the research is quantification of advertising in the broadcasting. In the second phase 275 commercials for toys are examined using the method of a content analysis. The result is an analysis of consumer appeals in television broadcasting targeted at children. The results and possible continuation of the research are summarized within the interpretation of the analysis.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36816
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
junková_2014_dp.pdf 3.651Mb PDF View/Open
junková_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
junková_2014_op.doc 154Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account