Veletrhy a výstavy v lesnictví se zaměřením na praktické ukázky v lese

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Veletrhy a výstavy v lesnictví se zaměřením na praktické ukázky v lese

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Kousalová, Adéla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:03Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30409
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá veletrhy a výstavami zaměřenými na lesnictví a zejména na praktické ukázky v lese. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny v oblasti marketingových komunikací se zaměřením na vývoj veletrhů a výstav. Praktická část je zaměřena na analýzu veletrhu Silva Regina pořádaného na brněnském výstavišti, dále je zpracován přehled veletrhů a výstav zaměřených na praktické ukázky v lese v podmínkách České republiky a v zahraničí, také je provedena analýza na zjištění názorů českých vysta-vovatelů na lesnických veletrzích pořádaných v lese a analýza konkurenčního prostředí podle Portera v lesnickém segmentu. Projektová část je zaměřena na uspořádání veletrhu v podmínkách lesa.
dc.format 99 s. (127 971 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veletrhy cs
dc.subject výstavy cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject doprovodný program cs
dc.subject praktické ukázky v lese cs
dc.subject trade fairs en
dc.subject exhibitions en
dc.subject personal sale en
dc.subject sales support en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject accompanying programm en
dc.subject forestry demo fairs en
dc.title Veletrhy a výstavy v lesnictví se zaměřením na praktické ukázky v lese
dc.title.alternative Forestry Trade Fairs and Exhibitions with Focus on Forestry Demo Fairs
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis deals with trade fairs and exhibitions focusing on forestry and particularly on forestry demo fairs. In the theoretical part literary sources in marketing communication sphere with focus on the development of trade fairs and exhibitions are elaborated. The practical part is aimed on analysis of Silva Regina fair that is held at Brno Exhibition Cen-tre, then overview of trade fairs and exhibitions which are aimed on forestry demo fairs in conditions in the Czech Republic and abroad is elaborated. Here is the analysis to find out the views of Czech exhibitors at fairs forestry organized in the wood as well and the analy-sis of the competitive surroundings according to Porter in the forestry segment. The project part is focused on organization of trade fairs in forest conditions.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36818
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
kousalová_2014_dp.pdf 3.497Mb PDF View/Open
kousalová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
kousalová_2014_op.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account